Nato – det största hotet mot världsfreden

Hans Myrebro uppmärksammar krigsorganisationen Nato:s 70-årsdag vars verksamhet skulle skrotats efter Warszawapakten, men som på grund av den oerhörda makten i det militärindustriella komplexet istället kommit att utvecklas det till största levande hotet mot världsfreden.

publicerad 8 april 2019

Jag såg idag Nato-chefen Jens Stoltenbergs leende ansikte i en lika leende och världsfrånvänd artikel inför organisationens 70-års firande. Ett firande som egentligen aldrig skulle ha ägt rum därför att när Moskva lät skrota Warszawapakten år 1991 borde Nato ha förstått vinken och slängt sig själv i väggen. Det gjorde man inte utan byggde i smyg vidare på organisationen bakom en lögnridå man byggt upp mot ryssarna.

Ryssland ville gärna komma med i en europeisk gemenskap, men detta förhindrades av Nato:s hökar. Det var och är nämligen mycket viktigt för Nato:s fortbestånd att man kan peka ut en fientlig makt. Utan detta förfarande skulle USA:s militärindustriella komplex få stora problem med ekonomin. Men allteftersom Ryssland vägrat ställa upp som en fientlig makt så har massmedia i väst fått mobilisera kraftfullt med anti-rysk propaganda för att uppmåla ett hot. En ryssvänlig artikel i någon av de större organen är inte kriminellt, men författaren kan räkna med att bli utpekad och avstängd.

Stoltenberg har inte märkt någonting av detta utan försöker framställa Nato som en fredlig organisation. Det gör han genom att i artikeln och utan bevis pådyvla Ryssland aggression mot Georgien och Ukraina. Jag som amatör har ingen svårighet att bevisa att förhållandet är det omvända.

Jag vet inte vad Stoltenbergs högtidstal ska handla om, men det finns ju anledning att beröra Nato:s bakgrund. År 1945 när Sovjet och de allierade fortfarande var vänner utarbetade USA en plan för hur 66 stora Sovjetstäder skulle kunna atombombas. De största städerna som Moskva och Leningrad skulle träffas av sex bomber var och sammanlagt skulle maximum 466 atombomber erfordras. Den 15 september 1945 överlämnades rapporten till general Leslie Groves som var chef för Manhattanprojektet, USA:s kärnvapenprogram. Detta skedde alltså flera år innan Sovjet hade egna kärnvapen.

Planen verkställdes aldrig som bekant men avskrevs heller aldrig och 1956 var det dags att ta fram en ny trimmad version. Men nu rörde det sig om 1 200 städer från Östberlin och österut som skulle smulas sönder. Planerna utgick från Washington, där nu festligheterna ska äga rum, men hela Nato fanns med i bilden där Nato-ländernas europeiska flygbaser skulle användas av kärnvapenbestyckade B-52.

According to the 1956 Plan, H-Bombs were to be Used Against Priority ’Air Power’ Targets in the Soviet Union, China, and Eastern Europé. Major Cities in the Soviet Bloc, including East Berlin, Were High Priorities in ’Systematic Destruction’ for Atomic Bombings. William Burr, US Cold War Nuclear Attack Target List of 1200 Soviet Bloc Cities ’From East Germany to China”.

Om då Stoltenberg tycker att det är för genant att beskriva organisationens klart psykopatiska drag så kanske han hellre vill beskriva dess rent kriminella verksamhet.

När en privatperson struntar i landets lagar betecknas denne som kriminell. Om en stat inte beaktar internationella lagar är det frågan om kriminalitet. Den bästa karaktäristiken av Nato är kriminalitet. Främst gäller detta för organisationens ledarnation USA vilken för tiden efter 1945 har initierat och deltagit i 37 krig och militära interventioner till övervägande del i strid med internationella lagar. I dessa mordaktioner har cirka 20 miljoner människor fått sätta livet till. Merparten av Nato-länderna har sedan aktivt deltagit i olika krig i vilka resultaten genomgående har blivit förödelse och massdöd. Nämnas bör inte minst Jugoslavien, Libyen, Irak och Syrien. För Libyens del fanns visserligen en FN-resolution som medgav en insats – men först sedan alla försök till fred hade misslyckats. Två timmar efter det att resolutionen beslutats var franska stridsplan på väg mot Libyska mål. Efter ett tag så hängde svenska flyget också på.

Så länge världens mest beväpnade stat med fri tillgång till en otyglad vargflock i form av ett antal Nato-stater, lever utanför lagens råmärken, så utgör den det största hotet mot världsfreden. I våra dagar befinner sig fortfarande amerikanska och franska trupper helt olagligt i Syrien och Irak. De Nato-länder som fortfarande lever som kolonialmakter, exempelvis England och Danmark, kan alltid räkna med Nato:s stöd vid konflikter med befolkningen. Listan skulle kunna göras lång. Men Stoltenberg får väl inte hålla på för länge med sitt tal. Mötesdeltagarna vill väl övergå till skålandet. Gud må dock förbjuda att det blir i champagne – mig veterligt har Vår Herre anbefallt galla.

 

 

Hans Myrebro

 

Källor:

Wellerstein, Alex, The first Atomic Stockpile Requirements, Spt. 1945

Bulletin of Atomic Scientists, Timeline of the Doomsday Clock, 2017

Burr, William, U.S. Cold War Nuclear Attack target List of 1200 Soviet Block Cities, ”From East Germany to China”, National Security Archive Electronic Briefing Book nr. 538, December 2015

Leupp Gary, Nato: Seeking Russia´s Destruction Since 1949, Global Research, December 27 2015

Chossudovsky, Michael,”Wipe the Sovjet Union Off the Map”, Global Research, December 10, 2017


Om skribenten:

Hans Myrebro är en pseudonym. Han har bland annat författat boken Nato – ett monster på katastrofkurs.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!