Många europeiska länder beroende av rysk gas

publicerad 5 april 2018
- av Tege Tornvall
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Ryssland må hämmas av lågt olje- och gaspris för sin export. Men den ger stort inflytande över europeisk energiförsörjning och energipolitik. Särskilt när det gäller gas.

Totalt 17 europeiska länder importerar minst 11 procent av sin gas från Ryssland. Sju av dem får all sin gasimport från Ryssland. Ytterligare fem får minst hälften av sin gas från Ryssland. Få klarar sig helt utan rysk gas. Knappast ens Sverige.

Detta framgår av aktuell europeisk energistatistik. Få områden har så omfattande och noggrann statistik som just energi. Den visar följande andel gas från Ryssland för olika länder:

100 procent: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Bulgarien.

86: Rumänien

80: Polen

71: Österrike

60: Grekland

45: Slovenien

44: Ungern

36: Tyskland

28: Italien

16: Frankrike

11: Nederländerna

 

En rysk gasledning under Östersjön kan göra fler länder beroende. Som ren handel och energiförsörjning kan den behövas. Men den ger Ryssland politiskt inflytande även över andra områden.

Ryssland kan styra eller helt avbryta gastillförseln för att påverka olika länders politik. I sin konflikt med Ukraina stängde Ryssland av gaskranen men öppnar den nu igen.

Ett sätt att minska eller undvika beroende av rysk gas är att börja exploatera inhemska fyndigheter av skiffergas – med omstridd utvinningsteknik. Sådana har bl. a. USA, Kanada, Australien, Brasilien, Sydafrika och många europeiska länder.

Troligen även Sverige under Siljan i ett likaså omstritt projekt.

 

 

Tege Tornvall

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!