11 000 lekmän varnar för klimathot

publicerad 8 november 2019
- av Redaktionen

Nyligen varnade 11 258 personer från 153 länder världen runt för hotande global uppvärmning som följd av mänskliga utsläpp av koldioxid i atmosfären. De uppges vara forskare och experter rörande Jordens klimat, men mycket få av dem forskar i för klimatet relevanta ämnen. 

Av 256 slumpmässigt utvalda personer har bara runt hälften akademisk forskarstatus. 55 är nuvarande eller tidigare professorer. 37 är docenter och forskare med doktorsgrad, och 26 är doktorander. Urvalet är de 85 första under initialen A, de 92 första under initialen E och de 79 första under initialen O.

Av dessa 118 akademiska forskare fann jag bara sex inom för klimatet relevanta discipliner: astrofysik, atmosfärfysik, havsforskning, geologi och glaciologi (om glaciärer och isar). Det är bara 2,3 procent av 256 utvalda. Samma andel av alla 11 258 undertecknarna skulle bli 264 akademiska forskare i ämnen med direkt betydelse för klimatet.

De övriga cirka 11 000 är beteendevetare, statsvetare, biologer, zoologer, miljöforskare, ekologer, skogsforskare, läkare, psykologer, humanister etcetera. I sig viktiga och angelägna områden – men inte för Jordens klimat.

Urvalet visar genomgående ett likartat mönster som knappast lär ändras märkbart även om man fyller på med övriga. I klartext: av 11 258 undertecknare är bara 250-300 akademiska forskare i klimatnära ämnen. Övriga 11 000 är det inte, även om de flesta är experter i andra ämnen.

Däremot skriver drygt 800 kvalificerade europeiska klimatdebattörer till FN att inget nödläge råder för Jordens klimat. Av dem har runt hälften akademisk grad i klimatnära forskning. De är alltså cirka 400 mot 250-300 klimatakademiker som varnar för klimathot.

Det är inte sant att 97-98 procent av världens klimatforskare skulle vara eniga om att människan hotar Jordens klimat. I tre studier är det bara 0,7 procent, 3,6 procent och 0,5 procent av de först tillfrågade som anser att mänsklig verksamhet har betydande eller avgörande inverkan på Jordens klimat.

 

Tege Tornvall
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.