Krönikor

11 000 lekmän varnar för klimathot

Publicerad 8 november 2019

Nyligen varnade 11 258 personer från 153 länder världen runt för hotande global uppvärmning som följd av mänskliga utsläpp av koldioxid i atmosfären. De uppges vara forskare och experter rörande Jordens klimat, men mycket få av dem forskar i för klimatet relevanta ämnen. 

Av 256 slumpmässigt utvalda personer har bara runt hälften akademisk forskarstatus. 55 är nuvarande eller tidigare professorer. 37 är docenter och forskare med doktorsgrad, och 26 är doktorander. Urvalet är de 85 första under initialen A, de 92 första under initialen E och de 79 första under initialen O.

Av dessa 118 akademiska forskare fann jag bara sex inom för klimatet relevanta discipliner: astrofysik, atmosfärfysik, havsforskning, geologi och glaciologi (om glaciärer och isar). Det är bara 2,3 procent av 256 utvalda. Samma andel av alla 11 258 undertecknarna skulle bli 264 akademiska forskare i ämnen med direkt betydelse för klimatet.

De övriga cirka 11 000 är beteendevetare, statsvetare, biologer, zoologer, miljöforskare, ekologer, skogsforskare, läkare, psykologer, humanister etcetera. I sig viktiga och angelägna områden – men inte för Jordens klimat.

Urvalet visar genomgående ett likartat mönster som knappast lär ändras märkbart även om man fyller på med övriga. I klartext: av 11 258 undertecknare är bara 250-300 akademiska forskare i klimatnära ämnen. Övriga 11 000 är det inte, även om de flesta är experter i andra ämnen.

Däremot skriver drygt 800 kvalificerade europeiska klimatdebattörer till FN att inget nödläge råder för Jordens klimat. Av dem har runt hälften akademisk grad i klimatnära forskning. De är alltså cirka 400 mot 250-300 klimatakademiker som varnar för klimathot.

Det är inte sant att 97-98 procent av världens klimatforskare skulle vara eniga om att människan hotar Jordens klimat. I tre studier är det bara 0,7 procent, 3,6 procent och 0,5 procent av de först tillfrågade som anser att mänsklig verksamhet har betydande eller avgörande inverkan på Jordens klimat.

 

Tege Tornvall

Tege Tornvall är erfaren faktajournalist med förflutet för bland annat Veckans Affärer, Ny Teknik, Teknisk Tidskrift och annan fackpress samt som info-konsult för ledande data- och industriföretag samt dåvarande Mekanförbundet.

Han är också aktiv inom nätverket Klimatsans och har givit ut två böcker i klimatfrågan: “Solen driver vårt klimat” samt “Tänk om det blir kallare?”.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!