“Frimurarorden är hemligt sällskap och ockult religion”

Över hela västvärlden har frimurarna byggt upp ett sofistikerat nätverk, där tunga edsbesvärjelser och dödsritualer binder samman medlemmarna. Det skriver Ulrik Petersson i sin insändare.

publicerad 5 augusti 2021
Johannis Freimaurer Loge, Tyskland.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Frimurarorden, Odd Fellow och Tempelriddarordern engagerar tiotusentals svenska män. I hemliga möten genomförs mörka riter och ockulta seanser. Det är ett nätverk av beslutsfattare, opinionsbildare, politiker, företagare, direktörer, jurister, biskopar, författare med fler, som har invigt sig åt en kult som få utanför har någon aning om eller insyn i. Dess syften, målsättningar, ritualer och trosuppfattningar har hållits dolda för allmänheten, som man slagit blå dunster i ögonen på genom respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk verksamhet och allmän religiositet.

Frimurarna har fått sprida ut sig ostört över hela västvärlden och har byggt upp ett sofistikerat nätverk, där utomstående inte har en aning om vad som egentligen pågår. Tunga edsbesvärjelser och dödsritualer binder medlemmarna, där de som yppar hemligheter är under starka förbannelser och förräderidomar. Jesus Kristus i frimureriet är en människa som visat vägen till Gud, men ju högre upp du kommer, desto mer visar det sig att Jesus inte är ”vägen, sanningen och livet”, och att man inte tror på Jesu exklusivitet att öppna vägen till fadern utom genom mig” (Johannes 14:6).

Det skulle störa hela frimurarideologin och dess system av kontakter. De säger sig tjäna ljuset, men har invigt sig åt mörkret. Man säger sig tjäna Jesus, men bakom fasaden har man böjt knä och lovat tro och lydnad åt djävulen, för det är han som ”förskapar sig till en ljusets ängel” (2 Kor 11:14) och visar ett ”kristet religiöst” ansikte i frimurarideologin.

Vill du bli fri från frimureri? Bed denna bön med mig nu! ”Fader i Himlen, i Herrens Jesu namn bekänner jag min synd. Jag bekänner att jag tillåtit mig själv att falla under Lucifers makt och auktoritet, frimureriets gud. Jag bekänner det som synd och ber att du ska förlåta mig. Jag avsäger mig det och kastar det ifrån mig och kommer omedelbart att ta bort mitt namn från deras medlemsregister och rullor! Jesus, jag erkänner dig som Herre och Frälsare och ber att du skall komma in i mitt hjärta och fylla mig med din kärlek och Ande. Låt inget orent finnas kvar i mig! Jag är din, endast din! Jag är frigjord! I Jesu namn, Amen!

 

Ulrik Petersson
Industriarbetare
Skillingaryd

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!