Tidningschefen lämnar frimurarna efter granskning

publicerad 28 augusti 2023
- av Markus Andersson
Mikael Rothsten menar att medlemskapet inte påverkat hans arbete på Nya Wermlands-Tidningen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nya Wermlands-Tidningens mediechef och ansvarige utgivare Mikael Rothsten uppger att han nu beslutat sig för att lämna Svenska Frimurare Orden efter kritiken han mött för medlemskapet, där även flera toppar inom Karlstadspolitiken är med.

Eftersom jag inte är aktiv så kan jag lika gärna lämna, menar han.

Det var i våras som skattefinansierade SVT kunde rapportera om hur Karlstads toppolitiker och en av dess lokaltidnings högsta chefer var högt uppsatta medlemmar i samma frimurarloge, något även Nya Dagbladet uppmärksammade vid tillfället.

Att vara en person i maktposition och samtidigt vara aktiv i det ljusskygga ordenssällskapet betraktas av många som problematiskt eftersom ordensbröderna svär lojalitet till varandra och således även en oro för att man på olika sätt otillbörligt gynnar eller håller varandra om ryggen.

“En av Värmlands mäktigaste mediepersoner”

Det uppdagades bland annat att Mikael Rothsten, som beskrivs som ”en av Värmlands mäktigaste mediepersoner”, är frimurarbroder av tionde graden – den högsta officiella grad man kan uppnå i Sverige.

När samröret kom till allmänhetens kännedom försvarade sig Rothsten med att han, sedan han blev ansvarig utgivare, valt ”att inte vara aktiv eller delta i några möten eller sammankomster”. Han menar att hans roll som frimurare inte ska ha påverkat hans yrkesmässiga roll som ansvarig utgivare.

Nån sån lojalitet har jag inte svurit som påverkar mig yrkesmässigt eller som påverkar de beslut jag tar som ansvarig utgivare. Det finns inga sådana samband eller lojaliteter som jag känner mig bunden av.

Nu har Rothsten trots detta valt att gå ur det beryktade ordenssällskapet – åtminstone enligt egen utsago.

Jag har funderat över sommaren och vridit och vänt på det… Eftersom jag inte är aktiv så kan jag lika gärna lämna, säger han till SVT.

Det har också framkommit att en annan NWT-profil – debatt- och ledarredaktören Henrik Barvå, även han är medlem i frimurarsällskapet. Denne har dock hittills valt att inte svara på några frågor om sitt medlemskap.

Nya Dagbladet har tidigare uppmärksammat hur hundratals frimurare också arbetar inom det svenska rättsväsendet och att det funnits rättsfall där såväl domare som advokater och åklagare är medlemmar i samma frimurarloge.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!