Insändare

”Friheten berövas oss – och måste återtas”

Coronapolitikens skadeverkningar

Korrumperad forskning pådyvlas Folkhälsomyndigheten, omvandlas till regeringsbeslut och försvaras via massmedia. Det är en apokalyptisk tid vi lever i, där etik, moral och juridik har hamnat på soptippen och friheten måste vinnas åter. Det skriver Gunnar Söderberg i en insändare.

publicerad 20 januari 2022

Friheten återtas
Sanningen segrar
Hypnosen släpper
Folket reser sig
Friheten återtas

Via skrämsel och lögner i massmedia har människor hamnat i hypnos och är under massformering.
Men liksom mörkret försvinner i ljuset kommer sanningen att segra över lögnerna. Folket kommer att vakna upp och återta sin förlorade frihet.

Detta är min senaste dikt om den så kallade pandemin, i vars namn friheten nu tas från människor i en rasande takt runt om i världen. Grunden till att detta sker – hypnos och massformering – har belysts väl av Mattias Desmet professor i klinisk psykologi.


Annonser:


Enligt Desmet har en ”fritt flytande ångest” i samhället förstärkts via skrämsel om covid-19. Detta har lett till hypnos hos många människor, vilket tillsammans orsakat ett tillstånd av masspsykos eller ”massformering”. I detta har man vänt sig till ledare, vilka presenterat en lösning som medför befrielse från ångesten och samhörighet med personer i samma situation – sprutan och covidpasset.

Detta tillstånd av massformering sker parallellt med att allt fler fakta framkommer som slår sönder agendan för att massinjicera befolkningen. I den senaste sessionen av Stiftung Corona Ausschuss i en intervju (4:25 in i klippet) med filosofie doktorn i respiratorfarmakologi och före detta vicepresidenten för allergi- och andningsforskningsavdelningen vid Pfizer – Mike Yeadon, framgår chockerande uppgifter om allvarliga effekter av massinjiceringarna enligt data från det amerikanska rapporteringssystemet VAERS.

De ökande övergreppen mot människorna väcker samtidigt allt mer motstånd. Det är en apokalyptisk tid vi lever i. Detta var också temat i det tal som Robert F Kennedy Jr höll i Milano den 13 november 2021 – ett historiskt tal i samma anda som hans farbror John Kennedy hade i Berlin 1963. Robert F Kennedy Jr ikonstaterar att ingen regering som tagit makt från sin befolkning, frivilligt återlämnar den. Denna gång har makten använt en låtsaspandemi för att globalt utöka kontrollen av mänskligheten. Genom social distansering och andra restriktioner har man slagit sönder kultursektorn och annat kitt som binder samman och stärker människor. I kulturen ligger en viktig nyckel till befolkningsmotstånd mot ockupation.

Det pågår nu en invasion av främmande makt. Inte i fysisk form men genom att makthavare tar ifrån mänskligheten dess fri- och rättigheter. Robert F Kennedy Jr konstaterar i sitt tal i Milano att mänskligheten måste slå tillbaka det pågående fientliga maktövertagandet. Han avslutar med att säga att om han måste dö för detta, ”…I’m gonna die with my boots on.

Min inledande dikt skrevs efter att nya restriktioner införts olagom till jul. Restriktioner, vilka som det mesta under ”pandemin”, emanerar från lögner på global nivå. Lögner som backas upp av köpt och korrumperad forskning, pådyvlas Folkhälsomyndigheten, omvandlas till regeringsbeslut och sprids via massmedia. En av de allvarligaste lögnerna är förvanskningen av begreppet ovaccinerad. I aktuell statistik över vårdade på IVA redovisar Folkhälsomyndigheten att det är främst är ovaccinerade som utgör patienterna. Men sanningen är en annan – det handlar egentligen nästan bara om personer som tagit sprutan. Detta beror på att man definierar en person som ovaccinerad tills det gått mer än 14 dagar efter dos 2. Man luras, för att inte säga ljuger, med statistik. Och det är till och med så att många följdeffekter av sprutan inträffar just inom tidsspannet två veckor efter dos 2 – effekter som man förstås inte vill ska komma fram till befolkningen.

Etik, moral och juridik har hamnat på soptippen. Rivstarten för detta skedde redan den 8 januari 2021, då pandemilagen infördes – en överträdelse av grundlagen. Åtföljt av ytterligare restriktioner under året och den 1 december ramlade vårt land över stupkanten ner i ofrihetens avgrund. Den stavades vaccinpass. Dessa är olagliga och bryter totalt mot landets demokratiska tradition och värden. Parallellt med detta var det hundra år sedan införandet av kvinnlig rösträtt. Det som 2021 skulle bli ett stolt jubileumsfirande av demokrati i Sverige, blev i stället rena motsatsen. Ett svart år för friheten och för Sverige.

Assisterande professor Björn Hammarsköld har med hänvisning till både gällande lagar i Sverige och EU-skyddade rättigheter samt vetenskap, begärt att regeringen drar tillbaka både vaccinpass och övriga restriktioner eller att regeringen omedelbart avgår.

Vaccinpass har inget med hälsa att göra utan ingår i en helt annan agenda. En agenda om att maximera kontrollen av mänskligheten. Och historien går igen – förintelse hotar och jämförelsen är given. De ovaccinerade betraktas som vår tids judar. Det talar den israeliske läkaren Sorin Schapira om i en intervju.

Dessutom är åtgärderna mot covidviruset i sig så farliga att de kan utgöra ett hot mot alla människor. Vid överanvändning av antibiotika blir fler och fler bakterier resistenta och kan inte behandlas. Detsamma kan komma att hända med covid-19 – SARS Cov-2. Massinjiceringarna riskerar att stressa fram nya och farligare mutationer.

Vissa går så långt som att mänsklighetens existens kan vara hotad, bland annat Geert Vanden Bossche, virolog och filosofie doktor med mångårig erfarenhet från toppositioner inom läkemedelsindustrin. Se en intervju med honom om temat, från och med cirka 45 minuter, här.

Läget i världen har också sammanfattats väl i en artikel på NewsVoice som beskriver vad som skett i världen under den så kallade pandemin och vad som kan komma att hända framöver. Bland annat baserat på Mike Yeadons vittnesmål och analyser landar man tydligt i ett slutläge om total global individ- och populationskontroll. Slutsatsen är given – människors frihet på jorden måste återtas snarast.

Nu krävs att:

  • Injiceringarna stoppas
  • Vaccinpass och övriga restriktioner upphör
  • Smittan får ha sin gång så att immunförsvaren hos människorna stärks
  • Människor och samhällen repatrieras

Se vidare min vitskrift 2021-11-19, Världen ett ”Absurdistan”, i vilken jag sätter in frågan i ett helhetsperspektiv.

 

Gunnar Söderberg


Gunnar Söderberg är utbildad samhällsvetare (Fil.pol.mag). Han har en yrkesmässig bakgrund som regional statstjänsteman med uppdrag som bland annat aktuarie, chef och expert, och har även varit politiker på regional och lokal nivå mellan 2001 och 2019 - med uppdrag bland annat inom hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling. Vid sidan av samhällsanalys har han även ett intresse för poesi.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.