Ekonomi

Pressbild: Linnea Ornstein

Grön Ungdom: ”Männen förpestar jorden”

Inrikes ”Utvisa männen istället för invandrarna” Grön Ungdoms, Miljöpartiets ungdomsförbund, språkrör Magda Rasmusson anser att alla män är kriminella kvinnoförtryckare.