Inrikes

Foto: Armin Kübelbeck/CC-BY-SA-3.0

Tyska UD varnar resenärer för social oro i Stockholm

Inrikes Nu uppdaterar tyska UD reseinformationen till tyskar som tänker besöka Sverige – och Stockholm pekas ut som särskilt utsatt för den sociala oro som kan uppstå på grund av flyktingströmmar.