Tyska UD varnar resenärer för social oro i Stockholm

publicerad 4 mars 2017

Nu uppdaterar tyska UD reseinformationen till tyskar som tänker besöka Sverige – och Stockholm pekas ut som särskilt utsatt för den sociala oro som kan uppstå på grund av flyktingströmmar.

Efter USA:s president Donald Trumps uttalande om Sverige hamnade ”Sverigebilden” i fokus för invandringsdebatten. Sverige ses inte längre som ett tryggt land utomlands. Frågan som kom att diskuteras handlade nämligen om Sverige mäktar med att hantera de problem som uppstått på grund av den stora mängd utomeuropeiska migranter som har sökt asyl i Sverige de senaste årtiondena.

– När det gäller hur vi bemöter felaktig bild av Sverige rent generellt så handlar det om att vi är måna om att ge en korrekt och nyanserad bild av Sverige, säger Anne Thorngren, presskommunikatör på svenska UD, till Nya Dagbladet.

Två dagar efter Trumps uttalande om Sverige drabbades invandrarförorten Rinkeby av omfattande upplopp och förstörelse. Detta som en hämndaktion efter det att polisen hade arresterat en knarkhandlare i området. Bilder från upploppen i Rinkeby publicerades av utländsk media i hela världen. Bilderna spreds också i sociala medier. De nådde tusentals människor inom loppet av några få ögonblick. Den tidigare så positiva ”Sverigebilden” kom att ifrågasättas ytterligare.

Nu väljer tyska UD att uppdatera reseinformationen för tyska resenärer som planerar att besöka Sverige. Någonting som kan påverka turismen i Stockholm och de svenska handelsförbindelserna med Tyskland.

– Olika länders reseinformation riktar sig till det aktuella landets resenärer. Sedan är det upp till varje person att utifrån råden ta beslut om man vill åka eller inte, säger Anne Thorngren.

I onsdagens kommuniké från tyska UD uppmanas tyska resenärer att uppvisa försiktighet medan de befinner sig i Stockholm och färdas med kollektivtrafiken. Tyska UD uppmanar landets medborgare att undvika folksamlingar och noggrant följa de säkerhetsföreskrifter som utfärdas av den svenska Säkerhetspolisen, Säpo. Enligt tyska UD bör tyska resenärer iaktta försiktighet vid deltagande på religiösa högtider, konserter och festivaler.

– Säkerheten på gator och torg är en fråga för Polisen, och man bör följa deras eventuella anvisningar, säger Johanna Måhlén, pressekreterare på Säpo, till Nya Dagbladet.

Terrorhotet i Sverige ligger sedan december 2010, med undantag för perioden november 2015-mars 2016, på en trea på en femgradig skala. Inför julafton 2010 sprängde sig självmordsbombaren Taimour Abdulwahab till döds i ett misslyckat islamistiskt terrorattentat på en sidogata till Drottninggatan i centrala Stockholm.

 

Tyska UD uppmanar tyska resenärer att iaktta försiktighet i Stockholm – medan övriga delar av landet inte alls omnämns i den uppdaterade reseinformationen.

– Säkerhetspolisen är en rikstäckande myndighet, och lämnar inga regionala bedömningar, säger Johanna Måhlén.

I början av året släppte Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, sin helårsbedömning för 2017. I denna ligger Sverige kvar på en förhöjd terrorhotnivå.

– En trea på terrorhotnivån innefattar att ett attentat kan ske. Däremot är det inte sannolikt att Sverige är ett prioriterat mål för stora och samordnade terroristattentat styrda av en uppdragsgivare, säger Mats Sandberg, chef för NCT.

Enligt NCT, som ingår i Säkerhetspolisens organisation, utgör islamistiskt motiverad terrorism det största terrorhotet mot Sverige. Rapporten beskriver ett fåtal aktörer som troligen både har avsikt och förmåga att utföra ett terrorattentat i Sverige. Med terrorattentat avses begränsade sprängattentat mot allmänheten eller påverkan på delar av kritisk infrastruktur i Sverige. Bland aktörer som utgör ett säkerhetshot i Sverige finns dels återvändande från strider med våldsfrämjande islamistiska grupper i Syrien och Irak och dels personer som inte har rest, men som inspireras av våldsfrämjande islamistisk propaganda.

Hösten 2015 tvingades den svenska regeringen i all hast införa ID-kontroller för resenärer som kom från Danmark och Tyskland till Sverige. Detta för att minska det stora inflödet av utomeuropeiska migranter som tänkte söka asyl i Sverige. Tyska UD klargör i den uppgraderade reseinformationen för Sverige att det numera krävs giltig ID-handling för inresa till Sverige – och att medhjälp till människosmuggling är brottsligt. Enligt Migrationsverket saknade åtta av tio asylsökande giltig ID-handling vid ankomst till Sverige för två år sedan. Från Afghanistan och Somalia hade i princip inga några ID-handlingar, medan litet mer än hälften av de asylsökande från Syrien saknade giltig ID-handling.

I Sverige ger ebo-lagen asylsökande möjlighet att bosätta sig vart som helst i landet. Detta genom att ordna eget boende istället för att bo kvar på en flyktingförläggning. Samtidigt kommunplaceras många flyktingar hos Stockholmskommunerna – vilket ökar trycket på bostadsmarknaden ytterligare. I Södertörn blev till exempel Södertälje anvisade 57 nyanlända migranter under 2017, men anser att man borde slippa ta emot dessa, eftersom ebo-lagen gör att man redan har ett högt mottagande i form av asylsökande som bosätter sig hos släktingar i Södertälje.

– Vi har extremt högt ebo-mottagande och vi sticker ut jämfört med övriga landet och jämfört med övriga kommuner i Stockholm. Vissa år har vi tagit emot 25 procent av länets alla flyktingar, sade socialdemokraten Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, till SVT.

Nya Dagbladet har utan framgång bett presstjänsten på tyska UD i Berlin att kommentera den uppdaterade reseinformationen för Sverige.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!