Krönikor

Alla människors olika värde och lika rättigheter

Analys Alla människor är inte lika mycket värda. Det står inte heller i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men alla människor har ett människovärde och lika rättigheter och skyldigheter. Läs NyD Analys.


Steget efter


Samers rättigheter har försämrats

Inrikes Flera människorättsorganisationer kräver i en rapport till FN en rad åtgärder för att stärka mänskliga rättigheter i Sverige. Detta med anledning av att FN:s människorättskommitté i Genève genomför en återkommande granskning av hur Sverige lever upp till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. I rapporten till FN skriver 18 svenska människorättsorganisationer och aktivister att situationen […]