Här är dina rättigheter som EU-medborgare att avböja injektioner

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 13 oktober 2021
- av Sofie Persson
Enligt Europarådets resolution har du otvivelaktig rätt att säga nej till covidvaccin.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Som EU-medborgare har du juridisk rätt att välja bort covidvaccin eller vilken annan injektion som helst. Ingen medborgare ska heller behöva känna varken socialt eller politiskt tryck att låta injicera sig med något preparat, enligt Europarådets resolution 2361.

I Sverige och övriga EU är pressen hård på människor att låta injicera sig med covidvaccin. Dagligen propageras för att man bör vaccinera sig, ofta med budskapet att man annars gör något felaktigt eller omoraliskt. ”Vaccinera dig för din egen och andras skull” har blivit ett slags mantra som både Folkhälsomyndigheten och mainstreammedia ständigt tar upp. Flera länder i EU har samtidigt infört ”covidpass” för inresa i landet, men också för att göra tidigare helt ordinära saker som att gå på restaurang eller besöka ett idrottsevenemang.

Många som valt att vaccinera sig har vittnat om att de känt sig tvingade eller pressade att göra det av antingen sin arbetsgivare eller sin omgivning och tagit covidvaccin av dessa anledningar. Samtidigt vittnar många ovaccinerade om att de av hälsoskäl är tveksamma inför injektionen och att det ofta är detta som gör att många väljer att helt avstå.

Som EU-medborgare har du full rätt att tacka nej till covidvaccin och ska heller inte diskrimineras om du väljer att avstå. Det står i Resolution 2361 från Europarådet som också slår fast regeringars skyldighet att informera invånarna om att vaccination inte är obligatoriskt och se till att ingen är under politiskt, socialt eller annat tryck att ta vaccin om de inte vill.

Vidare står också att så kallade ”vaccincertifikat” inte ska användas på något annat sätt än för att ”övervaka vaccinets effekt och eventuella biverkningar”. I princip ska alltså vaccinpass inte vara tillåtna, enligt den här resolutionen. Så kallade vaccinpass kräver som regel inte att man är vaccinerad, man kan också visa upp ett negativt test eller att man haft sjukdomen och tillfrisknat inom en halvårsperiod. Dessa tester är dock i många länder rätt dyra. I Sverige kan ett antigen-test kosta runt 500 kronor och ett PCR-test runt 1000 kronor.

Om du tagit ett vaccin och blivit skadad av det på något vis har du också rätt till kompensation. I resolutionen står att länder ska skapa ett självständigt ”vaccinkompensationsprogram” vid ”onödig skada till följd av vaccination”. I Sverige har även en speciell lag föreslagits som ska kunna ge ersättning vid vaccinskador, denna förväntas träda i kraft den 1 december 2021.

Även barn nämns i resolutionen, där man menar att det bör säkerställas en balans angående den snabba utvecklingen att ge covidvaccin till barn. I resolutionen står också att man måste visa fullständig säkerhet och effekt för alla vacciner som görs tillgängliga för barn, med fokus på barnets bästa, i enlighet med FN:s barnkonvention. Det faktum att man i Sverige nu rekommenderar fullt friska barn att ta covidvaccin, trots att det rapporterats oroväckande många misstänkta biverkningar som även fått svenska läkare att reagera, visar mot denna bakgrund att man i praktiken underlåter att följa resolutionen.

Utdrag ur Resolution 2361

7.3.1 Se till att medborgarna informeras om att vaccinationen inte är obligatorisk och att ingen är under politiskt, socialt eller annat tryck för att vaccinera sig om de inte vill göra det.

7.3.2 Se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats, på grund av eventuella hälsorisker eller att man inte vill vaccineras.

7.4.1 Säkerställa en balans mellan den snabba utvecklingen av vaccination för barn och att vederbörligen ta itu med säkerhets- och effektproblem, och garantera fullständig säkerhet och effekt för alla vacciner som görs tillgängliga för barn, med fokus på barnets bästa, i enlighet med FN Barnkonventionen.

7.5.2 Använda vaccinationscertifikat endast för det avsedda syftet att övervaka vaccinets effekt, potentiella biverkningar och negativa effekter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!