Alla människors olika värde och lika rättigheter

Alla människor är inte lika mycket värda. Det står inte heller i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men alla människor har ett människovärde och lika rättigheter och skyldigheter.

publicerad 10 december 2017

Människan föds fri. Människan har rätt till fri vilja, integritet och egenart. Människan är samtidigt skyldig att respektera andra människors rätt till detsamma. Om en människa kränker en annan människas rättighet, förlorar denne per automatik sin egen rätt i samma utsträckning.

Vi har alltså mänskliga skyldigheter. Utan mänskliga skyldigheter, inga mänskliga rättigheter.

Alla människor har ett grundläggande okränkbart människovärde. Men en människas värde avgörs främst av dess handlingar och dessa måste stå i relation till värdet för tredje part. Man kan därför inte säga att alla människor är lika mycket värda. Ingen sund och ärlig människa värderar okända människors barn lika mycket och starkt som sina egna.

Inte ens de högst utvecklade altruister har förmågan att hysa samma mått av empati för människor som man aldrig träffat eller ens känner identiteten på, som människor de kan relatera till i sin närhet. Den som påstår något annat ägnar sig åt självbedrägeri.

Termen ”alla människors lika värde” är en dogm utan möjlighet till applicering i det verkliga livet. Termen är i själva…


 


Liknande artiklar: