Japans hälsodepartement: Ovaccinerade får inte diskrimineras

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 18 december 2021
- av Redaktionen

Det japanska hälsodepartementet slår fast att människor inte ska tvingas ta de experimentella covidvaccinerna och inte heller får diskrimineras av sina arbetsgivare. Man betonar också att valet att ta vaccinet är och ska vara frivilligt och riktar även en explicit varning för potentiellt allvarliga vaccinskador i form av hjärtinflammationer.

Följande text finns på det japanska hälsodepartementets webbplats:

Även om vi uppmuntrar alla medborgare att vaccinera sig mot covid-19 är det inte obligatoriskt. Vaccination kommer endast att ges med samtycke från den person som ska vaccineras efter den information som lämnats. Vaccinera dig efter ditt eget beslut och var medveten om både effektiviteten för att förebygga infektionssjukdomar och risken för biverkningar. Ingen vaccination kommer att ges utan samtycke. Tvinga inte någon på din arbetsplats eller de omkring dig att vaccineras och diskriminera inte dem som inte har vaccinerats”.

Hälsodepartementet länkar även till mer information om mänskliga rättigheter som bland annat ger information om åtgärder vid diskriminering på arbetsplatsen eller i skolan.

Varnar för hjärtmuskelinflammation

Japans hälsodepartement varnar också uttryckligen för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) som potentiellt allvarliga biverkningar av Modernas och Pfizers covidvacciner, framförallt bland pojkar och yngre män.

Den rapporterade förekomsten av de nämnda hjärtproblemen efter Modernas vaccin var fram till den 14 november 18,79 per 1 miljon pojkar i åldern 10-19 och 48,76 bland yngre män i 20-årsåldern. Motsvarande siffror för dem som fått Pfizers vaccin var 15,66 och 13,32.

Hälsodepartementet har även beslutat att sjukhusen enligt lag måste lämna detaljerade rapporter om misstänkta symptom på biverkningar inom 28 dagar efter vaccination.

I det instruktionsmaterial som det japanska hälsodepartementet gett ut om Pfizers vaccin daterat augusti 2021 uppges också att delar av befolkningen inte ska eller bör överväga noga om de ska ta vaccinet.

Vaccinet ska inte ges till personer med feber, dem som lider av allvarlig akut sjukdom, dem som tidigare har fått allvarliga allergiska reaktioner på någon av vaccinets ingredienser eller som har hälsotillstånd som gör att det är olämpligt att de tar vaccinerna.

Vidare uppger departementet att följande personer bör vara försiktiga med att ta vaccinet: De som går på antikoagulantiabehandling  eller har trombocytopeni (brist på blodplättar) eller koaguleringsstörningar, immunbristsjukdomar eller de som har nära släktingar med immunbristsjukdomar; de som har underliggande sjukdomar i hjärta, njurar, lever, blod eller utvecklingsstörningar; de som vid tidigare vacciner fått allergiska reaktioner inom två dagar, de som tidigare haft epileptiska kramper, de som kan vara allergiska mot någon av ingredienserna i vaccinet.

Gravida och ammande kvinnor rekommenderas att rådgöra med sin läkare inför beslut om eventuell vaccination.

Hälsodepartementet uppger även att Pfizers vaccin innehåller en tillsats som aldrig tidigare använts i något vaccin tidigare. Även för Modernas vaccin lämnas liknande varningar.

 

Källor: NHK World Japan , Rair Foundation


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!