Inrikes

Samers rättigheter har försämrats

Renko och kalv springer över Ramundberget i Härjedalen

Flera människorättsorganisationer kräver i en rapport till FN en rad åtgärder för att stärka mänskliga rättigheter i Sverige. Detta med anledning av att FN:s människorättskommitté i Genève genomför en återkommande granskning av hur Sverige lever upp till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

I rapporten till FN skriver 18 svenska människorättsorganisationer och aktivister att situationen i Sverige generellt är god, men att det finns brister. Orimligt långa häktningstider, diskrimineringen av romer fortgår, speciellt romer från Östeuropa, och samernas landrättigheter har snarare försämrats sedan förra granskningen.
I rapporten poängteras att storskaliga gruvprojekt har fått förödande konsekvenser för de samiska rättigheterna de senaste fem åren. En bidragande orsak till det är den svenska minerallagstiftningen och regeringens mineralstrategi, som enligt rapporten går emot den internationella urfolksrätten om urfolks inflytande och självbestämmande.

Organisationerna kräver nu att Sverige ratificerar ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter och att en nordisk samekonvention ska färdigställas och införlivas i lagstiftningen.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!