Inrikes

Steget efter


DO flyttar ut till förorten

Inrikes Diskrimineringsombudsmannen flyttar till Tensta eller Rinkeby. "Sverige ska hålla samman", skriver intergrationsminister Erik Ullehag på DN:s debattsida.


Det ska bli enklare att byta efternamn

Inrikes Medborgarna ska få större frihet att själva välja sina förnamn och efternamn. Det föreslår Namnlagskommittén i ett förslag. Kommittén vill också betona fördelarna för invandrare att byta till svenskklingande namn. Kommer regeringen att godkänna förslaget träder det i kraft den 1 januari 2015. Någonting som innebär att vem som helst kommer att kunna byta till […]