Hit går Allmänna arvsfondens miljoner

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 28 februari 2023
- av Isac Boman
Genrebild - afrikanska kvinnor med niqab.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


”Allas lika värde föreningen” och ”Somalilands Förening i Malmö” är två av de aktörer som i februari beviljats bidrag från den statliga fonden som finansieras av avlidna svenskar utan arvingar.

Allmänna arvsfonden, som får pengar från svenska dödsbon, har tidigare år bland annat finansierat radikal islamism, somaliska klaner och dragshows för barn med miljonbelopp – något Fria Tider uppmärksammat.

I februari delade man ut drygt 122 miljoner kronor till sammanlagt 34 projekt runt om i landet – och trots att det är avlidna svenskar som finansierar verksamheten har flera av projekten en tydligt osvensk prägel.

Acting4change i Falkenberg får hela 5 583 514 kronor för projektet ”Bygga Broar – föräldraskapsstöd” där ”utgångspunkten för projektet är att det behövs ett föräldraskapsstöd som är anpassat till utrikesfödda föräldrarnas kulturella villkor och sociala situation”.

Syftet med projektet är att utveckla ett föräldraskapsstöd som ska bidra till att stärka föräldrar i sin föräldraroll så att alla barn och unga känner delaktighet i samhället och har rätt till sitt eget liv. Målgruppen är yngre barn som nås via sina föräldrar”, heter det.

”Allas Lika Värde Föreningen” i Malmö beviljas 3 645 809 kronor för projektet ”Miljöambassadör i Malmö” där ”deltagande organisationer tillsammans med ungdomar ska utveckla nya former för engagemang i miljöfrågor både i sitt närområde och i samhället i stort”.

Den tilltänkta målgruppen är ”ungdomar i åldern 16-25 år i socioekonomiskt utsatta områden” i framför allt den invandrartäta stadsdelen Rosengård och förutom att ”utbilda miljöambassadörer” påstås projektet också bidra till förbättra integration och närmiljö samt öka grannsamverkan.

”Somalilands Förening i Malmö” får denna gång nöja sig med 324 359 kronor för projektet ”Läslust genom läsning och lek”.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektets budget att öka under år 3. Det innebär att fler ungdomar får utbildning och erfarenhet av att ha arbetat som mentorer i projektet, vilket ökar föreningens möjlighet att ha framtida volontärer och driva vidare verksamheten ideellt. Projektet kommer därmed kunna inkludera de barn som i dag står i kö till projektets verksamhet”, skriver man.

Föreningen beskriver sig själva som “öppen för alla somalier. Oavsett vilken region i Somalia man kommer ifrån är somalier ett folk med samma språk och religion och med en gemensam dröm om fred och frihet”.

Noterbart är att Riksrevisionen i februari också låtit meddela att Allmänna arvsfondens bidragsregn ska granskas för att säkerställa att pengarna fördelas effektivt och endast till verksamheter som uppfyller kraven”.

– Vi kommer bland annat att titta närmare på vilka kontroller som görs av de organisationer som ansöker om pengar, och vad pengarna sedan används till, säger riksrevisor Helena Lindberg.

2021 delade Allmänna arvsfonden ut över en miljard kronor i projektstöd och lokalstöd och hade ett nettokapital på cirka 13 miljarder kronor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!