600 000 invandrare ska spridas ut i Danmark

Etnisk undanträngningspolitik

publicerad 7 juni 2022
- av Jan Sundstedt
Invandrings- och integrationsminister Kaare Dybvad Bek vill se mer blandade områden.

Invandrartäta ghetton i Köpenhamn ska rivas – istället ska hundratusentals migranter spridas ut och bo bland etniska danskar. För de boende i förorterna innebär dock experimentet att de vräks från sina hem och många är starkt kritiska till tvångsintegrationen.

– Vi vill gärna kämpa mot den här ghettolagen. Vi vill ha den stoppad. Vi vill kunna styra våra egna rättigheter när det kommer till var vi bor, förklarar Fatima Tounsis för Bonniertidningen Expressens reporter.

Danmarks politiska ledning har satt upp målet att 600 000 utrikesfödda ska ”spridas ut” runt om i landet i ”blandade” områden för att öka integrationen, istället för att bo mer koncentrerat med sina landsmän i vad man beskriver som ghetton och problemförorter.

Många är dock kritiska mot planerna på vad som i praktiken innebär att staten bestämmer att personer med utomeuropeisk bakgrund ska tvångsförflyttas till mer etniskt danska områden – trots att många utomeuropéer vill bo kvar med sina landsmän.

Danmarks invandrings- och integrationsminister Kaare Dybvak Bek menar dock att Danmark har lyckats bättre än Sverige och svenska problemförorter som Rosengård och Rinkeby när det kommer till att hantera integrationsproblemen.

– Men skräckexemplet är New York. Där du har en stadsdel för folk med kinesisk bakgrund, en för folk med afroamerikansk bakgrund, en för folk med östeuropeisk bakgrund. När du har ett så uppdelat samhälle så får du ingen förståelse för andras värderingar.

 

 

Danmarks åtgärder för tvångsintegration har den senaste tiden uppmärksammats i ett flertal inslag och artiklar och även fått viss kritik av FN och Amnesty. Fokus har dock i princip uteslutande legat på migranternas perspektiv, hur de påverkas och vad de tycker om tvångsintegrationen.

Inte heller i Expressens reportage framgår det vad de etniska danskarna anser om att de används i politikernas integrationspolitiska experiment.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!