Miljö

Bättre modell för smältande is

Miljö Med hjälp av datormodeller och fältstudier vill forskare vid University of Alaska Fairbanks ta reda på hur mycket Grönlands smältande istäcke påverkar havet. Forskarna har arbetat i över tio år, men arbetet har gått långsamt eftersom Grönlands topografi är komplicerad och det har varit svårt att mäta isens tjocklek. Nu har dock NASA lyckats med […]


Grönland öppnar för uranbrytning

Miljö Ger utländskt bolag tillgång till järnutvinning. | Grönlands parlament har röstat för att häva ett 25 år långt förbud mot brytning av uran och andra radioaktiva ämnen.


Steget efter