Miljö

Miljö Med motiveringen "för en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina" fick Trafikverket på Gotland Svenska Bins utmärkelse.


Stor förlust av honungsbin i USA

Miljö Biodlare i USA förlorade 44 procent av sina bikolonier under året april 2015 till april 2016, enligt preliminära resultat från en årlig, landsomspännande undersökning.


Steget efter


Bikupor som skydd mot elefanter

Miljö Bikupor som är ihopkopplade med vajrar eller rep kan användas för att skrämma iväg elefanter från att äta upp eller förstöra odlade grödor, visar amerikanska forskare i en studie i Kenya, rapporterar Vetenskapsradion i Pl. I flera länder i Afrika och Asien är det ett problem med elefanter i jordbruksområden och konflikterna med människor kan […]


Vilda bin bra för odlingar

Miljö Att skapa en miljö som är attraktiv för bin runt odlingar kan bli lönsamt, enligt forskning vid Michigan State University. Vid försök med blåbärsodlingar kunde den pollinering som vildbina utför öka avkastningen med 10 till 20 procent. Blåbären blev flera och större, och gav fler frön. Det tar ett par år för bina att etablera […]


Bin avslöjar hur miljön mår

Miljö Bin kan berätta hur miljön mår över stora områden, har forskare vid University of Sussex kommit fram till. – Under de senaste 20 åren har EU lagt 41 miljarder euro på åt­gärder för att förbättra det lantliga landskapets hälsa, men det finns lite bevis för att utvärdera dessa åtgärder. Vår forskning använder en ny informationskälla […]


Bin bygger bon av plast

Miljö Särskild biart har lärt sig klippa bitar av plastkas­sar för att använda i bobyggen.


Importerade humlor hotar bin

Miljö Humlor importeras i stora antal för att säkra pollineringen av grödor. | Men enligt nya studier bär de på sig dödliga parasiter som även angriper bin.