Förbjudna bekämpningsmedel hittade i svensk odling

publicerad 9 juni 2023
- av Sofie Persson
Tv: Röd solhatt (Echinacea purpurea). Th: Basilika (Ocimum basilicum).

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Naturskyddsföreningen uppger att man vid en undersökning hittat förbjudna bekämpningsmedel i svenskodlad röd solhatt, samt även i basilika. Ärendet är nu anmält till Kemikalieinspektionen.

Medlet imidakloprid har varit förbjudet att använda i odling av prydnadsväxter sedan 2018 eftersom det är giftigt för bin. Trots det hittade man ämnet i svenskodlad röd solhatt, en växt som annars marknadsförs som “bi-vänlig” eftersom den ofta uppskattas av bin och andra pollinatörer.

Det är anmärkningsvärt att ett ämne som länge varit förbjudet på grund av väldokumenterad farlighet för bin fortfarande verkar användas. Vi är djupt oroade över att det finns mörkertal i kemikalieanvändningen och att olaglig användning av ämnen som är förbjudna verkar fortsätta, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Nervgift för insekter

Imidakloprid är en del av bekämpningsmedelsgruppen neonikotinoider, vilka fungerar som ett nervgift mot insekter. Just dessa har uppmärksammats som en orsak till minskningen av bin och andra pollinatörer.

Plantor som ekologisk basilika och konventionellt odlad basilika undersöktes också, det vill säga en växt som är ätlig och även bi-vänlig. I den ekologiskt odlade växten hittade man ett bekämpningsmedel som är godkänt inom konventionell odling, men inte i ekologisk. Däremot överskreds inte gränsvärdet för livsmedel, menar Naturskyddsföreningen.

I den konventionellt odlade basilikan hittades fem bekämpningsmedel, varav två som är förbjudna inom EU.

Anmält till Kemikalieinspektionen

Undersökningen är egentligen en del av en större studie hos föreningen, som ännu inte är klar, men man ansåg att dessa fynd var så allvarliga att man valde att gå ut med dessa i förtid. Naturskyddsföreningen har nu anmält ärendet till Kemikalieinspektionen.

Plantorna är köpta på en svensk handelsträdgård, men det är ytterst odlaren som har ansvar för vilka bekämpningsmedel som används vid odling av plantorna.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!