Miljö

Bin bygger bon av plast

Det finns allt mer plastavfall i naturen. För de flesta är det ett pro­blem, men två arter av bin har lärt sig dra nytta av människans avfall. Vid en studie vid University of Guelph, publicerad i Ecosphere, har man kommit fram till att vissa bin runt Toronto i Kanada använder sig av plastavfall när de bygger sina bon.

Arten Megachile campanulae använder vanligtvis kåda i bygget. Men forskarna fann att de i bland använde polyuretanbaserade tätningsmaterial i de celler där larverna skulle växa. Arten Megachile rotundata använder sig av löv, men har lärt sig klippa bitar av plastkas­sar för att använda i bobyggen.
Upp till en fjärdedel av larvernas celler kunde vara av plast. Bina behandlar plastmaterialet annorlunda än de gör med löv, vilket tyder på att de inte samlat plast av misstag.

I båda fallen växte larverna upp utan problem. De var dessutom fria från parasiter, vilket enligt forskarna kan tyda på att plasten utgör ett hinder för parasiterna.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • bin
  • plastavfall