Miljö

Stor förlust av honungsbin i USA

Biodlare i USA förlorade 44 procent av sina bikolonier under året april 2015 till april 2016, enligt preliminära resultat från en årlig, landsomspännande undersökning.

Såväl förlusten under vinter som sommar är större än föregående år, och detta är det andra året i rad där förlusten under sommaren närmat sig vinterförlusten.
Förluster under vintern är att vänta, men att biodlarna förlorar bin under sommaren, när bina ska vara som friskast, är ganska skrämmande, säger Dennis van Engelsdorp, entomolog vid University of Maryland.

Flera faktorer har bidragit till förlusten. En viktig faktor är kvalstret Varroa destructor, som parasiterar på bin och lätt kan spridas mellan kolonier och även kopplas till flera skadliga virus. Men även bekämpningsmedel och undernäring till följd av ett förändrat landskap anses utgöra problem, speciellt inom den kommersiella odlingen.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • bin
  • honung