Stor förlust av honungsbin i USA

publicerad 5 juli 2016

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Biodlare i USA förlorade 44 procent av sina bikolonier under året april 2015 till april 2016, enligt preliminära resultat från en årlig, landsomspännande undersökning.

Såväl förlusten under vinter som sommar är större än föregående år, och detta är det andra året i rad där förlusten under sommaren närmat sig vinterförlusten.

Förluster under vintern är att vänta, men att biodlarna förlorar bin under sommaren, när bina ska vara som friskast, är ganska skrämmande, säger Dennis van Engelsdorp, entomolog vid University of Maryland.

Flera faktorer har bidragit till förlusten. En viktig faktor är kvalstret Varroa destructor, som parasiterar på bin och lätt kan spridas mellan kolonier och även kopplas till flera skadliga virus. Men även bekämpningsmedel och undernäring till följd av ett förändrat landskap anses utgöra problem, speciellt inom den kommersiella odlingen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!