Så ser du skillnad på bi och geting

publicerad 9 juli 2022
- av Sofie Persson
Honungsbi (Apis mellifera) och vanlig geting (Vespula Vulgaris).

Hur ser man egentligen skillnad på ett bi och en geting? Två exempel på skillnader är att bin är mer lurviga än getingar och ställer man ut ett glas saft är det ofta getingen som kikar förbi.

Under sommaren stöter man som bekant ofta på alla möjliga sorter av flygande insekter. Bin och getingar är vanliga i trädgården, men det kan vara svårt att se skillnad på dem. Trots likheter finns det dock en hel del skillnader. Båda kan dock stickas och man bör därför vara försiktig och inte reta upp dem.

Utseende

För att kunna avgöra skillnad på ett bi och en geting på utseendet kan det krävas en närmare titt. Getingen har en smalare midja (därav termen ”getingmidja”) än biet, som dock även den har en någorlunda smal midja. Getingarter har olika gulsvarta mönster i ansiktet beroende på art, exempelvis har den vanliga getingen mycket gult i ansiktet med en svart bläs i mitten. Bin har ofta mörkare ansikten och är lurviga.

På tal om lurvig så skiljer sig bin från getingar på det sättet att bin har päls men getingen knappt har någon alls.

Mat

Vill man inte titta för nära på insekten kan man istället se vad den äter. Ett enkelt sätt är att ställa ut ett glas saft på bordet. Getingar kommer att dras till det, men bin kommer troligen anse att saften inte är söt nog. Bin kan däremot äta marmelad eller jäst frukt om det är sparsamt med nektar i blommorna. Går insekten på kött är de dock getingar, även om vuxna gärna livnär sig på nektar och annat sött så matar de vuxna sina larver med kött.

Beteende

Allra oftast är det getingar som vi människor störs av eftersom det ofta är de som är mest nyfikna på oss och vår mat. Getingar försvarar också sina bon mer aggressivt. Hör man något som tuggar i väggen är det troligtvis getingar som samlar material för att bygga bo.

Bin låter ofta människor vara så länge de inte exempelvis blir klämda eller fastnar.

Sticket

En annan stor skillnad mellan bin och getingar är hur de sticker med sina gaddar. Biets gadd lossnar när det sticks, vilket slutar med att biet dör av sina skador. Getingens gadd sitter dock fortfarande kvar hos getingen efter sticket.

 

Källa: Land


Fakta: Bin och getingar

Bin (Apoidea) tillhör insektsordningen steklar samtidigt som getingar (Vespidae) är en familj i underordningen midjesteklar. I Sverige finns 51 arter av getingar och närmare 300 arter av bin. Inom både bi-familjen och geting-familjen finns det arter som är både solitära, det vill säga som lever ensamma eller mer självständigt, och sociala som lever i samhällen med drottning och arbetare.

Både bin och getingar producerar gift och i Sverige är beräknar man att mellan 0,8 och 5 procent av den vuxna befolkningen uppvisar reaktioner efter bi- eller getingstick. Varje år dör 1 till 3 personer på grund av allergi mot insekterna, dock endast vuxna personer.

Källa: Wikipedia, LäkartidningenLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.