Miljö

Bin avslöjar hur miljön mår

– Under de senaste 20 åren har EU lagt 41 miljarder euro på åt­gärder för att förbättra det lantliga landskapets hälsa, men det finns lite bevis för att utvärdera dessa åtgärder. Vår forskning använder en ny informationskälla — honungsbin, som själva har nytta av ett välmående landskap — för att utvärdera inte bara omgivningen, utan även åtgärderna som används för att ta hand om den, säger Margaret Couvillon, en av forskarna bakom studien som publicerats i Current Biology.

Forskarna studerade bin i tre kupor under två års tid. Bin kom­municerar med varandra genom att “dansa” och berättar på så vis var nektar och pollen finns att hitta. Vinkeln på dansen indikerar riktningen och dansens längd hur långt bort man måste flyga. Ge­nom att tjuvlyssna på dessa bikonversationer kunde forskarna hitta välmående landskap som är rika på resurser.
 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • bin
  • miljö