Miljö

Inrikes Nu monteras trafiksäkerhetskameror i vägtunnlar. Under sommaren tas kameror i drift i fyra tunnlar i Stockholm och Göteborg.


Nuvarande vägkapacitet tillräcklig

Miljö I en ny rapport från Trafikverket tas det fram olika scenarier för hur utsläppen kan minska. Enligt Miljövårdsberedningen ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030.


Inga fler gamla bilar i Paris

Miljö Sedan den första juli i år är det förbjudet att köra bilar tillverkade före 1997 och motorcyklar från innan år 2000 på Paris gator under dagtid på veckodagarna.


Steget efter