Nuvarande vägkapacitet tillräcklig

publicerad 14 november 2016

I en ny rapport från Trafikverket tas det fram olika scenarier för hur utsläppen kan minska.

Enligt Miljövårdsberedningen ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030.

Detta kan enligt Trafikverket genomföras med en kraftig energieffektivisering och att fler person- och lastbilar körs på el, ökad tillgänglighet genom kollektivtrafik, järnväg, cykel och bättre planering. Åtgärder och konsekvenser presenteras. Enligt Trafikverket behöver det inte satsas på några ny vägar.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!