Miljö

Nuvarande vägkapacitet tillräcklig

I en ny rapport från Trafikverket tas det fram olika scenarier för hur utsläppen kan minska.

Enligt Miljövårdsberedningen ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030.
Detta kan enligt Trafikverket genomföras med en kraftig energieffektivisering och att fler person- och lastbilar körs på el, ökad tillgänglighet genom kollektivtrafik, järnväg, cykel och bättre planering. Åtgärder och konsekvenser presenteras. Enligt Trafikverket behöver det inte satsas på några ny vägar.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!