Miljö

Snart betydligt dyrare att köra bil i städer

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola har analyserat hur en avståndsbaserad och geografiskt anpassad vägskatt kan utformas. Detta i samverkan med Energimyndigheten. Studien visar mot en effektivare användning av vägar, rättvisare fördelning av trafikens samhällskostnader och minskad trängsel i städer.

Trafikens kostnader för samhället är idag cirka 57 miljarder kronor varje år: Olyckor, vägunderhåll, buller och luftföroreningar. Skatteintäkterna från det nuvarande systemet uppgår till drygt 60 miljarder, men minskar då allt fler köper elbil.
– Idag beskattas alla fordon med samma drivmedelsskatter och i stort sett samma fordonsskatt oberoende av var i landet som transporterna sker. Samtidigt finns det stora geografiska skillnader i hur mycket trafiken kostar samhället – i större städer kostar trafiken mer, på landsbygden mindre, det säger Magnus Hennlock på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med en geografiskt anpassad vägskatt skulle ineffektiviteten och snedfördelningen minska. Idag är det relativt sett billigare för stadsbor att köra bil – på bekostnad av landsbygdens bilförare.

IVL:s studie har analyserat tre geografiskt indelade områden med följande resultat:

  • I större städer blir vägskatten för bensin- och dieselbilar 5–5,4 kronor per mil medan laddbara fordon får en vägskatt på knappt 4,8 kronor per mil.
  • I mindre städer och större vägar blir vägskatten omkring 1 krona per mil för bensin- och dieselbilar och 0,8 kr per mil för laddbara bilar.
  • På landsbygd tas ingen vägskatt ut för några fordon.

 

– En ny vägskatt kan omfatta både bensin- och dieseldrivna bilar samt laddbara bilar, om bensin- och dieseldrivna bilar alltjämt utgör en ansenlig andel av nybilsförsäljningen vid introduktionen. Ett införande av en vägskatt behöver då ske genom en skatteväxling mot skatt på drivmedel, fortsätter Hennlock.

– Med dagens drivmedelsskattenivåer skulle det innebära en sänkning till cirka två kronor per liter för diesel och fyra kronor per liter för bensin. Med dagens regler förutsätter det ett undantag från EU:s miniminivåer för beskattning av drivmedel.

 

Källa: NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!