Moskva
Jordan B Peterson varnar för kollaps av Tyskland och hela Europa
85 000 demonstrerade för enighet i Moskva

UtrikesUppemot 85 000 personer uppges ha deltagit i marschen "Vi är eniga" i Moskva, enligt den lokala polismyndigheten. Detta sker på den ryska nationella enighetsdagen.


Veckans teckning