Inrikes

Steget efter


Foto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

Nya Citybanan i Stockholm är i drift

Inrikes I nästan 150 år har tågen samsats på två spår mellan Stockholms södra och Centralen. Så den 10 juli började pendeltåg rulla på den nya Citybanan.


Kollektivt på vatten

Miljö Ny studie från KTH. En utbyggd vattenburen kollektivtrafik i Stockholm kan vara en god idé ur både miljösynpunkt och för rese­närerna


Kollektivtrafik ger vinst för samhället

Ekonomi För de investeringar på 3,5 miljarder kronor av skattepengar som görs i Västra Götaland varje år, får samhället tillbaka 4,5 miljarder kronor i minskade skador på människor och miljö, meddelar Västtrafik i sin kundtidning. Bolaget har en omsättning på sju miljarder kronor varav hälften finansieras med biljettavgifter och den andra hälften med skatter. Enligt deras beräkningar […]


Gröna Bilister: Behövs statligt stöd

Miljö Sex företag med 722 anställda i Uppsala Science Park har (att testa att ersätta tjänstebilen med bilpool och kollektivtrafikkort, rapporterar organisationen Gröna Bilister. Kollektivtrafikresandet i tjänsten ökade under testet med 8 procent, 14800 resor per år, och andelen som promenerade i tjänsten ökade ifrån 5 procent till 70 procent. Tre månader efter projektets slut visar […]