Wikipedias listade ”pålitliga” källor: Judiska och vänsterextrema lobbyorganisationer

Den judiska lobbyn

publicerad 8 november 2021
- av Markus Andersson
Montage: Nya Dagbladet

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Wikipedia har av bland andra medgrundaren Larry Sanger kritiserats hårt för att inte längre vara ett neutralt uppslagsverk. Nu ges ytterligare fog för den kritiken när svenska Wikipedia öppet listar bland annat den ökända judisk makt-organisationen ADL och dess motsvarighet i Sverige – den vänsterextrema underrättelsegruppen Expo – som ”pålitliga källor”. I samma lista förekommer samtidigt stora högerprofilerade internationella medier och flera svenska oberoende medier som där tvärtom betecknas som ”opålitliga”.

Den svenskspråkiga versionen av uppslagsverket besöks dagligen av cirka en miljon unika enheter och nästan alla svenska internetanvändare har förmodligen någon gång använt uppslagsverket för att söka information. Globalt handlar det om tiotals miljoner unika besökare dagligen.

Wikipedia har beskrivit sig självt som ett uppslagsverk som inte tar ställning och man betonar i sina riktlinjer att ”artiklar ska skrivas från en neutral synpunkt och företräda olika synpunkter på ämnet rättvist och välvilligt”. Det betonas även att Wikipedia inte har några ”fasta regler” och användarna uppmanas göra sitt bästa och ”strunta” i eventuella regler om det leder till att encyklopedin förbättras.

Trots den påstådda neutralitetsprincipen har Wikipedia under många års tid anklagats för att vara politiskt vinklat och för att ha ett tydligt vänsterliberalt perspektiv i nästan alla politiska frågor.

Denna bild har också bekräftats och kritiserats av Wikipedias medgrundare Larry Sanger, som med eftertryck betonat att någon neutralitetspolicy i praktiken inte längre existerar, exempelvis artikeln om Donald Trump domineras av politiska skandaler och negativa skriverier samtidigt som artikeln om Barack Obama helt saknar dylika omnämnanden.

Samma mönster ser han i artiklar om kristendom, global uppvärmning, abort, HBTQ-frågor, alternativmedicin och flera andra ämnen – där artiklarna har en tydlig vänsterliberal hållning samtidigt som motståndarsidans perspektiv nästan helt saknas.

Det är dags att Wikipedia erkänner att man har övergett NPOV (neutralitet som policy). Åtminstone borde man erkänna att man omdefinierat begreppet på ett sätt som gör det fullständigt oförenligt med den ursprungliga uppfattningen om neutralitet, som är den vanliga och gängse. Det kunde varit bättre om de antagit en ‘trovärdighetspolicy’ och erkänt att deras uppfattning om vad som är trovärdigt faktiskt fått dem att vara partiska mot konservatism, traditionell religiositet och minoritetsperspektiv inom vetenskap och medicin – för att inte nämna de många övriga ämnen som Wikipedia är partiska mot”, konstaterar han.

I artikeln om bedömningar av trovärdiga källor på svenska Wikipedia kan man nu bland annat läsa att den offensivt profilerade judiska lobbyorganisationen Anti-Defamation League (ADL) räknas som en trovärdig källa – särskilt i artiklar som handlar om nationalistiska politiker och andra av ADL:s hatobjekt.

Anti-Defamation League är enligt konsensus på EnWP en generellt sett trovärdig källa, inklusive ämnen som berör hatgrupper och extremism i USA”, står det att läsa.

Även hos den vänsterextrema tidskriften Expo, som har som affärsidé att motarbeta nationalistisk opinionsbildning, är omdömet ännu mer positivt – trots att tidskriften bland annat tydligt tar ställning mot Sverigedemokraterna.

Expo är en generellt sett trovärdig källa enligt konsensus på SvWP för ämnen som relaterar till hatgrupper och extremism i Sverige och omfattar redaktionellt styrt material”.

Man medger vidare att ”vissa anser att Expo är vänster/vänsterextrem och därav inte en trovärdig källa” men hävdar att ”konsensus för denna ståndpunkt saknas”.

Även den explicit antinationalistiska lobbyorganisationen Southern Poverty Law Center (SPLC) klassas som en ”generellt sett trovärdig källa”.

Parallellt med lobbyorganisationer med uttalade politiska målsättningar, samt större medier med mer högerpolitisk profil får bland annat konservativa Daily Mail, som är den största engelskspråkiga nyhetssajten i världen, exempelvis inte användas som källa.

Konsensus är att Daily mail, inklusive onlineversionen MailOnline, är en generellt sett opålitlig källa och att använda den som referens är i allmänhet förbjudet, särskilt om det finns andra mer tillförlitliga källor som tar upp samma innehåll”, står det att läsa i motiveringen. Samtidigt bedöms vänsterliberala CNN som en ”generellt sett trovärdig källa”.

Även flera svenska oberoende medier är med snarlika motiveringar explicit listade som olämpliga källor, däribland Samhällsnytt, Fria Tider, Nya Tider och Nyheter Idag.

Fria tider har bedömts som en opålitlig källa på grund av att sidan har publicerat ett antal falska nyheter och påståenden, konspirationsteorier och avsiktligt vilseledande material.”, står det bland annat att läsa i motiveringen om varför Fria Tider inte ska användas som källa och motiveringarna, för att inte använda övriga ovan nämnda medier, är formulerade på ett nästan identiskt sätt.

Även svenska NewsVoice förekommer på ”svartlistan” med motiveringen från administratörerna att den ska betraktas som ”prorysk, antivästlig och pseudovetenskaplig”.

Användande av denna källa ska undvikas tills en ordentlig diskussion är genomförd”, sammanfattar man.

Det faktum att svenska Wikipedia använder denna typ av dubbla måttstockar är samtidigt något som inte alla användare på sajten är lika imponerade av.

Den här listan är en ren och skär KATASTROF för svenskspråkiga Wikipedias rykte. Den innehåller inte en enda grönlistad källa med höger-om-mitten-profil, och inte en enda rödlistad (västlig) källa med vänster-om-mitten-profil. Listan kommer att vara ett effektivt slagträ för alla som vill beskriva svenskspråkiga Wikipedia som politiskt vinklat med tydlig vänstervridning!” konstaterar användaren Tomas E.

Dnm, en flitig vänsterorienterad redigerare och försvarare av Wikipedias policy, hävdar till svar att ”listan består av konsensus från diskussioner” och att denna är ”ofullständig” och kan ”kompletteras” om nytt underlag finns.

Tittar man på diskussionerna på olika svenska Wikipedia-sidor, om politiskt laddade ämnen, går det också att notera hur vänsterpolitiskt orienterade administratörer gång på gång dyker upp och ”rullar tillbaka” artiklar eller nekar redigeringar med motiveringen att konsensus saknas – samtidigt som negativa och demoniserande omdömen om exempelvis nationalistiska organisationer eller andra systemkritiska grupperingar får stå kvar och försvaras.

Ett av många exempel är psykologiprofessorn Kevin MacDonald som skrivit flera böcker om judendomen som en gruppevolutionär strategi. Trots tunga akademiska meriter presenteras MacDonald på Wikipedia med de nedlåtande epiteten ”antisemit”, ”konspirationsteoretiker” och ”vit makt-anhängare”. Först därefter får läsaren veta att han är professor i psykologi. På samma sätt ”presenteras” ett stort antal andra systemkritiker – samtidigt som Wikipedia hävdar att artiklarna ska skrivas med ett neutralt synsätt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!