genetik

Foto: Montage / Can Stock Photo Inc. / lunamarina

Generna största faktorn vid studieresultat

VetenskapStudie som omfattar över 11 000 elever. Enligt forskare vid Kings Collage i London spelar genetiken en större roll vid studieresultaten än faktorer som miljö och uppväxt.