Generna största faktorn vid studieresultat

Generna är av större betydelse för hur bra ungdomar kommer att klara av skolan än vad uppfostran och omgivningen är. Detta enligt en nyligen publicerad studie som omfattar över 11 000 brittiska 16-åringar.

publicerad 12 december 2013
Arv betyder mer än miljö för barns skolresultat

Studien genomfördes vid Kings College i London, där man gått igenom resultaten av GCSE-provet från 11 000 identiska och icke-identiska 16-åriga tvillingar. Robert Plomin, expert på beteendegenetik, var den som ledde studien:

 Den fråga som vi ställer är varför barns GCSE-poäng skiljer sig åt. Folk tror direkt att det beror på skolorna. Men om skolorna stod för hela resultatdifferensen så skulle alla barn i ett klassrum prestera likvärdigt, säger Plomin till The Guardian.

Skillnaden mellan resultaten i de obligatoriska kärnämnena – engelska, matematik och naturvetenskap – var i genomsnitt 58 procent, vilket enligt forskarna beror på generna.

Skillnaden i provresultaten beroende på miljön är 36 procent. Alltså faktorer som vilken skola eleverna går i eller vilken uppväxt de haft. Forskarna vid Kings Collage skriver i studien att om alla människor hade exakt samma hälsosamma kost skulle genetiken ändå göra att vissa skulle väga mer än andra.

Enligt Robert Plomin har genetiken en stor påverkan på studieresultaten eftersom man med det nuvarande skolsystemet vill att alla barn ska få samma utbildning.

– Utbildningen inriktar sig fortfarande på en ”one-size-fits-all”-metod. Om genetiken säger oss någonting så är det att barn är olika i hur de lär sig och vad de tycker om att lära sig, säger han till The Guardian.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!