Ny studie: Brottslighet beror främst på gener

publicerad 12 juli 2019

En färsk nederländsk studie som omfattade 3982 tvillingar i tonåren visar att det är genetik som är den absolut främsta faktorn bakom kriminalitet.

Forskarna kunde däremot inte hitta något stöd för att kulturella och miljömässiga faktorer spelar en viktig roll för vem som begår brott, trots att socioekonomiska faktorer är den förklaringsmodell som vanligen används i Sverige och andra europeiska länder för att förklara varför bara vissa blir kriminella.

Ungdomarna i studien är mellan 13 och 17 år gamla och slutsatsen blev att genetiska faktorer förklarar åtminstone 60 procent av differensen i regelbrytande beteende.

Det är heller inte första gången forskare kommer till liknande slutsatser om att generna är det som påverkar mest. 2014 genomfördes en stor svensk studie innefattande omkring en halv miljon svenskar födda mellan 1989 och 1993. Denna visade att nära släktingar i regel är lika benägna att begå brott, oavsett deras socioekonomiska bakgrund.

Det framkom också att fattiga förvisso begår fler brott, men att barn och ungdomar vars föräldrar blivit rikare och fått det bättre ställt materiellt fortsätter bryta mot lagen i samma takt som tidigare.

 

Källa: EBSCO
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!