Vetenskap

Ny studie: Brottslighet beror främst på gener

En färsk nederländsk studie som omfattade 3982 tvillingar i tonåren visar att det är genetik som är den absolut främsta faktorn bakom kriminalitet.

Forskarna kunde däremot inte hitta något stöd för att kulturella och miljömässiga faktorer spelar en viktig roll för vem som begår brott, trots att socioekonomiska faktorer är den förklaringsmodell som vanligen används i Sverige och andra europeiska länder för att förklara varför bara vissa blir kriminella.
Ungdomarna i studien är mellan 13 och 17 år gamla och slutsatsen blev att genetiska faktorer förklarar åtminstone 60 procent av differensen i regelbrytande beteende.

Det är heller inte första gången forskare kommer till liknande slutsatser om att generna är det som påverkar mest. 2014 genomfördes en stor svensk studie innefattande omkring en halv miljon svenskar födda mellan 1989 och 1993. Denna visade att nära släktingar i regel är lika benägna att begå brott, oavsett deras socioekonomiska bakgrund.

Det framkom också att fattiga förvisso begår fler brott, men att barn och ungdomar vars föräldrar blivit rikare och fått det bättre ställt materiellt fortsätter bryta mot lagen i samma takt som tidigare.

 

Källa: EBSCO

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!