Hälsa

Miljö Rapporten Global Land Outlook konstaterar att produktiviteten minskat med 20 procent av världens åkermark.


Steget efter


Forskare kräver nya växtskyddsregler

Miljö Sex forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser att det behövs nya, enklare regler för att sätta fart på utvecklingen av alternativa växtskydd.


Lista: De mest besprutade livsmedlen

Hälsa Det finns så mycket som 22 olika bekämpningsmedel i några av svenskarnas populäraste livsmedel. Det visar en genomgång som Sveriges Radio låtit göra. Bekämpningsmedlen som används är bland annat hormonstötande och strikt förbjudna inom EU. Se bildspelet ovan för att se hur många olika bekämpningsmedel som finns i livsmedlen.


Bekämpningsmedel skadar humlor

Miljö Humlor som utsätts för insektsbekämpningsmedel blir sämre på att samla föda, enligt en studie som publicerats i Functional Ecology. Forskarna försedde humlorna med små sändare och kunde med deras hjälp se när djuren lämnade boet och när de återvände, hur mycket pollen de samlat in och vilka blommor de besökt. Under fyra veckor utsattes humlor […]


Bekämpningsmedel i grundvatten

Miljö Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i Skånes grundvatten, enligt en undersökning som gjorts av geolog Maria Åkesson vid Lunds universitet. Elva skånska kommuner ingår i undersökningen, som består av både nya data och en genomgång av gamla analysresultat. – Det är inte bra att hitta bekämpningsmedel i grundvattnet. Den här typen av ämnen bryts ned långsamt […]


Mycket bekämpningsmedel i frukt

Miljö Enligt siffror från Livsmedelsverket. | 87 procent av de icke-ekologiska frukter som säljs i Sverige innehåller rester av bekämpningsmedel.


Besprutning kopplas till autism

Hälsa ”Studien bekräftar tidigare forskning” | Gravida kvinnor bör så långt det är möjligt undvika att utsätta sig för jordbrukskemikalier.