Svenskt vatten ska renas från PFAS

publicerad 10 januari 2024
- av Sofie Persson
De nuvarande PFAS-halterna påstås inte "utgöra någon akut risk för de som dricker vattnet".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Från och med år 2026 kommer gränsvärdet för PFAS i svenskt dricksvatten att sänkas, vilket kräver att vattenverken vidtar åtgärder för att rena vattnet från dessa kemikalier. Kostnaden för dessa reningstekniker beräknas uppgå till cirka sex miljarder kronor

Om två år planerar man att sänka den tillåtna halten PFAS i dricksvatten från 90 nanogram per liter till 4. I en granskning av skattefinansierande SVT visar att åtskilliga vattenverk idag levererar vatten med PFAS-halter över det kommande gränsvärdet, vilket innebär att hundratusentals människor dricker vatten med PFAS. I Västerås kommun levereras exempelvis vatten med PFAS-halter som ligger på 13 ng/liter, det vill säga mer än tre gånger över det kommande gränsvärdet. Även i andra kommuner ligger nivåerna högre än den kommande tillåtna halten av PFAS.

Det utgör inte någon akut risk för de som dricker vattnet, men vi utreder vilka åtgärder som behöver sättas in. För oss är det jätteviktigt att klara det nya gränsvärdet, säger Ann-Charlotte Duvkär, vd på Mälarenergi Vatten, till SVT.

Som en följd av de nya regelverken behöver flera av Sveriges vattenverk göra stora investeringar i ny reningsteknik. Enligt Svenskt Vatten uppskattas dessa investeringar kosta kommunala vattenverk omkring sex miljarder kronor, med ytterligare en miljard kronor årligen för underhåll. Detta kan leda till att många kommuner ser sig tvingade att höja VA-taxan avsevärt, vilket i sin tur kommer att påverka hushåll med kommunalt dricksvatten.

“Otroligt mycket pengar”

Sex miljarder är otroligt mycket pengar. Det är helt onödigt att tvingas till de här åtgärderna, för något som egentligen inte borde få finnas i vattnet från början, säger Bertil Lustig, expert på Svenskt Vatten.

PFAS läcker ofta ut från exempelvis avfall eller flygplatser. I Kallinge fick exempelvis boende sitt vatten förorenat efter att Försvarsmakten använt sig av brandsläckningsskum vid övningar som sedan läckt ut i vattnet. I höstas avslutades det uppmärksammade PFAS-målet där högsta domstolen till slut gav Kallingeborna rätt till skadestånd när man slog fast att de drabbats av personskada på grund av förhöjda halter PFAS i blodet.

Svenskt Vatten vill nu att man börjar varningsmärka produkter med PFAS, så att konsumenter kan göra medvetna val.

–  Tillsammans med Kemikalieinspektionen driver vi också frågan att förbjuda PFAS helt och hållet inom EU, säger Lustig.

Fakta: PFAS

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen. Samlingsnamnet inkluderar en stor och komplex ämnesgrupp med fler än 10 000 identifierade ämnen som har varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människor och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och förekommer inte naturligt i miljön.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!