HD: Kallingeborna får rätt till skadestånd

publicerad 5 december 2023
- av Sofie Persson
Kallingeborna får rätt efter Högsta domstolens beslut under dagen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Kallingeborna får beviljat skadestånd, fastslår högsta domstolen. Domstolen menar att de boende drabbats av personskada på grund av förhöjda halter PFAS i blodet.

För cirka nio år sedan uppdagades PFAS-skandalen, där det framkom att Försvarsmakten använt ett brandsläckningsskum med de farliga kemikalierna och att dessa  spridits ut i vattnet under flera decennier.

När man sedan tog stickprover från grundvattnet i Ronneby visade dessa förhöjda halter av de giftiga kemikalierna. Särskilt boende i tätorten Kallinge hade då druckit det giftiga vattnet under flera års tid. Då startade man PFAS-föreningen, där nästan 160 drabbade påbörjade en rättsprocess mot det kommunägda Ronneby Miljöteknik. I april 2021 beslutade Blekinge Tingsrätt att kommunföretaget skulle ersätta de kärande, då dessa förhöjda PFAS-halter i blodet ansågs utgöra personskada.

Domen överklagades till hovrätten där man i december 2022 ogillade tingsrättens tidigare dom, vilket innebär att käranden inte beviljas skadestånd, något Nya Dagbladet rapporterade om. I maj i år meddelande högsta domstolen att man prövar målet.

Högsta domstolen fastslår nu att de boende i områdena har drabbats av personskada, och går därmed på tingsrättens linje.

Det här har varit en David mot Goliath-kamp i tio år. Det har kostat oss enormt med pengar, tid och energi, och det är så skönt att vi äntligen har nått hit, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen, till skattefinansierade SVT.

Högsta domstolen menar att risken för ett “fysiskt defekttillstånd ska inträda i framtiden principiellt sett inte i sig kan anses utgöra en personskada”, men att man till skillnad från hovrätten anser att ett sådant defekttillstånd redan uppkommit hos var och en av klagandena i form av förhöjda halter av PFAS i blodet.

De boende har genom dricksvattnet drabbats av höga halter av PFAS i blodet, vilket medför en förhöjd risk för vissa negativa hälsoeffekter och sjukdomar, säger Jonas Malmberg, domare i Högsta domstolen.

Efter skandalen har ett antal av de boende i området diagnostiserats med cancer, bland annat har Louise Karlsson urinblåsecancer och hennes son har fått den kroniska tarmsjukdomen Crohns.

I går fick jag reda på två cancerfall till här, en med strupcancer och en ändtarmscancer. Vi är flera som har drabbats, den ena efter den andra, säger Kallingebon till TT.

Fakta: PFAS

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen. Det är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!