Läkemedel kan minska PFAS-halter i kroppen

publicerad 5 mars 2024
- av Sofie Persson
PFAS-nivåerna minskade med 60 procent hos de som fick läkemedlet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ett kolesterolsänkande läkemedel kan rensa ut PFAS-kemikalier ur blodet, visar en dansk studie. Läkemedlet minskade PFAS-halterna med upp till 60 procent.

PFAS är syntetiskt framställda ämnen som finns i allt från matförpackningar till hygienprodukter där en del av dessa ämnen kan vara skadliga för både hälsa och miljö. Ämnena läcker ofta ut i naturen och kontaminerar både dricksvatten och djur.  Ett exempel är det uppmärksammade PFAS-målet, där boende i Kallinge nyligen fick beviljat skadestånd av Högsta domstolen efter att det konstaterats att de fått halter av kemikalierna i blodet som spridits i vattnet från brandskum.

I en dansk studie, som publicerats i Environment International, testade man en behandling med kolestyramin, ett kolesterolsänkande resin som ska binda PFAS-molekylerna i tarmen så att dessa inte tas upp i blodet utan försvinner ur kroppen med avföringen.

“Överväga nytta och risker”

Läkemedlet gavs till 45 deltagare som hade höga halter av PFAS i blodet efter att ha ätit kött från kor som betat vid en strandäng som var kontaminerad med brandsläckningsskum från en närbelägen brandövningsskola. Det visade sig att nivåerna av PFAS minskade med 60 procent.

Däremot behövs mer forskning för att ta reda på eventuella hälsorisker innan man kan börja rekommendera behandlingen.

Det här är inte ett läkemedel som bara påverkar PFAS, utan även andra ämnen som kroppen kanske behöver. Därför måste man noga överväga nytta och risker innan man kan rekommendera något i stor skala, säger Axel Andersson, läkare och doktorand vid Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet, till Vetenskapsradion i P1.

Fakta: PFAS

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen. Det är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!