Naturskyddsföreningen

Föreningar vill rädda naturen

MiljöEtt naturskogsområde runt Stora Gettjärn nordost om Göteborg hotas av exploatering och avverkningar. Naturskyddsföreningen i området och Göteborgs svampklubb uppger att de nu har lämnatVeckans teckning