Miljö

Nattågen sparar in miljontals ton koldioxid

Miljö Jordens vänner, Naturskyddsföreningen och Tågupproret i Norrland uppmanar till att behålla båda nattågen och marknadsföra dem i Europa inför besluten om ny upphandling av tågtrafiken.


Föreningar vill rädda naturen

Miljö Ett naturskogsområde runt Stora Gettjärn nordost om Göteborg hotas av exploatering och avverkningar. Naturskyddsföreningen i området och Göteborgs svampklubb uppger att de nu har lämnat in en begäran om reservatsbildning för att skydda området. “I området finns ovärderliga naturvärden med en rad skyddsvärda arter som inte klarar sig i omgivande produktionsskogar. Denna gröna korridor av […]


Foto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

Huddinge bäst på naturvård

Miljö Enligt Naturskyddsföreningens enkät. Huddinge är den bästa kommunen i Sverige på naturvårdsarbete.


Steget efter


Foto: Wikimedia/Gary Kramer

Beslut om vargjakt överklagas

Miljö "Strider mot både Sveriges och EU:s lagstiftning" Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen överklagar licensjakten på 30 vargar.