Ovanligt kallt på många håll

Klimatöverdrifterna

Samtidigt som media skrämmer med rapporter om ovanlig värme på många håll som signalerar om global uppvärmning är det få som talar om den ovanliga kyla som faktiskt råder på flera håll i världen.

publicerad 10 juni 2023
- av Tege Tornvall
Foto: Ankur Panchbudhe/CC BY-SA 2.0
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Fortlöpande får vi rapporter om ovanlig värme på många håll. Det ger intryck av pågående global uppvärmning. Mindre får vi veta om ovanlig kyla på andra håll.

Globalt tycks ovanlig kyla snarare överväga. Solens magnetiska aktivitet är nu lika låg som periodvis under Lilla Istiden med mindre solvind som skydd mot kosmisk strålning. Då bildas mer moln, som skyler solen och ger mer nederbörd.

Mycket av väderdata kommer från den amerikanska vädertjänsten NOAA. Den förmedlar sina rapporter i två versioner: en för försvar, sjöfart, flyg och andra kritiska samhällsfunktioner och en för media och allmänhet.

Men det är klar skillnad mellan dessa rapporter. Professionella kunder får en världskarta med klart markerade kalla respektive varma zoner i blått respektive rött. Media och allmänhet får en rosa världskarta med blåa respektive röda inslag.

Den förra visar avvikande temperaturer i blått respektive rött för april 2023 jämfört med ett genomsnitt för tiden 1991-2020 med stora blåa ytor särskilt i Asien med Sibirien, i Nordamerika och även i Indien och Australien.

Den senare visar inte faktiska temperaturer utan bara om det är varmare eller kallare än genomsnittet. Med allt fler mätstationer i städer med värmekällor redovisas varm stadsdata mer än svalare data från landsbygd. Men stadsdata visar bara att det är varmare i städer, inte luftens temperatur utan värmekällor.

Dessa senare data presenterar media med intryck av pågående uppvärmning. Men vi får veta mindre om snö och kyla runt om i världen.

Annars varma Australien har nattfrost med kortare odlingssäsong särskilt i söder.

Särskilt centrala och östra Europa har haft mycket kyla och snö under våren.

Detsamma gäller Nordamerika, inte bara i norr utan även ned mot Mexiko.

Sibirien och Centralasien har haft ovanligt kallt med mycket snö. Även varma Indien har haft ovanlig kyla.

I norr har vårens havsis i Arktis varit ovanligt utbredd. Forskare på isbrytaren Oden sitter fast i isen utan att kunna nå Nordpolen.

Isvidderna på kontinenten Antarktis är fyra grader kallare än normalt.

Nordligaste Sverige har snö i början av juni.

Detta är förstås väder, inte klimat. Men det stöder inte larmen om hotande global uppvärmning. SMHI och media borde därför allsidigt rapportera om världens väder. Att inte göra det ger en missvisande bild.

 

Tege Tornvall
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!