Här är de amerikanska myndigheterna som RAND-dokumentet adresserats till

Läckta RAND-dokumentet

  • Dokumentet som förefaller vara en exceptionell internläcka från den regeringsnära tankesmedjan RAND Corporation är adresserat till den högsta politiska ledningen i USA.
  • Bland mottagarna återfinns Vita husets stabschef, utrikesministeriet, underrättelsetjänsten CIA, säkerhetstjänsten NSA och Demokratiska partiets styrelse.
publicerad 19 september 2022
- av Markus Andersson
(Uppifrån höger) USA:s utrikesminister Antony Blinken, Vita husets stabschef Ron Klain, CIA-chefen William Burns, nationelle säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan och NSA-chefen Paul Nakasone står som adresserade mottagare för dokumentet tillsammans med partistyrelsen för Demokraterna. I bakgrunden RAND Corporations högkvarter i Kalifornien.

I tisdags publicerade Nya Dagbladet ett dokument signerat RAND Corporation, en tankesmedja med nära band till Washington som bland annat är känd för att ha legat bakom amerikansk strategi för utrikes- och försvarspolitik under Kalla kriget.

I dokumentet, daterat till januari, redogörs utförligt för hur kriget och energikrisen i Europa i en cynisk kalkyl planlagts medvetet från amerikanskt håll. I detta erkänns bland annat att den aggressiva utrikespolitik man bedriver i Ukraina kommer att pressa Ryssland att nödgas ingripa militärt i landet. Syftet, förklarar man, är att införa ett sanktionspaket som varit förberett sedan länge.

Vidare görs analysen att Europas ekonomi “oundvikligen kommer att kollapsa” som en följd av sanktionerna – ett scenario man uttrycker är en del av själva avsikten tillsammans med målet att splittra i synnerhet Tyskland och Ryssland – något man ser som nödvändigt för att upprätthålla amerikansk dominans på den europeiska kontinenten.

Adresseringen, med den engelska beteckningen “Distribution” är “WHCS” (förkortning för “White House Chief of Staff”) – Vita husets stabschef Ron Klain, “ANSA” (National Security Advisor to the President) – Nationelle säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan, “DoS” (Department of State) – utrikesminister Antony Blinken, CIA-chefen William Burns, NSA-chefen Paul Nakasone och “DNC” – Demokratiska partiets styrelse.

Mot bakgrund av det politiska sprängstoff som återfinns i dokumentet diskuteras dess autenticitet flitigt. RAND har själva förnekat att dokumentet skulle härröra från dem. Omvärldsanalytikern Stig Berglund anmärker dock att innehållet stämmer väl överens med den strategiska linje som varit utmärkande för RAND i relation till Ryssland, så som i den officiella rapporten “Extending Russia från 2019.

Det kan förstås vara fejk och ingå i någon informationsoperation, men jag tycker inte det verkar så. Det hänger helt klart ihop med tidigare RAND-produkter, säger Berglund i en kommentar till Nya Dagbladet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!