Inrikes

Steget efter

Annons:


Skogsbränderna i Sverige

Staten får kritik för hanteringen av skogsbränderna

Inrikes Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan har skickats till Sverige för att hjälpa till med brandsläckningen.


Inrikes Polisen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen genomför under veckan en gemensam årlig övning mot terrorism.