Högsta domstolen prövar PFAS-målet

publicerad 3 maj 2023
- av Sofie Persson
Saab JAS39C Gripen, baserad vid F17 i Kallinge.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Efter att hovrätten i slutet av förra året nekat skadestånd till Kallingeborna, som druckit giftigt vatten i flera år, har nu Högsta domstolen beslutat pröva PFAS-målet.

Det var omkring nio år sedan den så kallade PFAS-skandalen uppdagades efter att det framkommit att  Försvarsmakten använt ett brandsläckningsskum som innehöll de farliga kemikalierna som spridits ut i vattnet under flera decennier.

När man sedan tog stickprover på grundvattnet i Ronneby visade dessa förhöjda halter av de giftiga kemikalierna och att särskilt boende i tätorten Kallinge druckit det giftiga vattnet under flera års tid. Då startade man PFAS-föreningen, där nästan 160 drabbade påbörjade en rättsprocess mot det kommunägda Ronneby Miljöteknik. I april 2021 fastslog Blekinge Tingsrätt att kommunföretaget skulle kompensera de kärande eftersom förhöjda halter PFAS i blodet klassas som personskada.

Ronneby Miljöteknik valde då att överklaga domen till hovrätten och menade att skadestånd bör prövas individuellt och att personerna ska kunna uppvisa tydlig koppling mellan intag av PFAS och sjukdom. Hovrätten beslutade i december 2022 att ogilla tingsrättens tidigare dom, vilket innebär att käranden inte beviljades skadestånd, något Nya Dagbladet rapporterade om.

Käranden överklagade dock hovrättens dom till Högsta domstolen.

Nu har Högsta domstolen beslutat att pröva PFAS-målet, rapporterar skattefinansierade SVT.

En dag i rättvisans tecken. Vi har fått upprättelse och Högsta domstolen förstår vad det här handlar om, säger PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius.

Fakta: PFAS

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen. Det är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!