PFAS-målet avgjort: Kallingeborna nekas skadestånd

publicerad 21 december 2022
- av Sofie Persson
Saab JAS39C Gripen, baserad vid F17 i Kallinge.

Nu har hovrättens dom angående PFAS-målet fallit. Käranden blir utan skadestånd, trots att man kan konstatera att de utsatts för höga halter av PFAS i dricksvattnet. Anledningen är att man inte kan uppvisa personskada.

Det var för åtta år sedan som den så kallade PFAS-skandalen uppdagades. Då framkom att Försvarsmakten använt ett brandsläckningsskum som innehöll de farliga kemikalierna som sedan spridits ut i vattnet under flera decennier. Detta spreds sedan vidare till grundvattnet. I Blekinge hittade man via Länsstyrelsens miljöövervakningsprover de första indikationerna på PFAS och senare tog Ronneby Miljö- och Teknik AB stickprover på grundvattnet i Brantafors som visade förhöjda halter av de giftiga kemikalierna. Då stängde man genast av vattnet vid vattenverket.

Däremot hade boende i Ronneby, speciellt i tätorten Kallinge, redan druckit det giftiga vattnet under flera års tid och en rättsprocess mot det kommunägda Ronneby Miljöteknik sattes igång. I april förra året fastslog Blekinge Tingsrätt att kommunföretaget skulle kompensera de kärande, 160 personer som tillsammans skapat PFAS-föreningen, eftersom förhöjda halter PFAS i blodet klassas som personskada. Det innebär i sin tur ökade hälsorisker och fysiska förändringar, samt försämringar av kroppen, enligt rätten.

Ronneby Miljöteknik beslöt dock att överklaga domen till hovrätten och menade att skadestånd bör prövas individuellt och att personerna ska kunna uppvisa tydlig koppling mellan intag av PFAS och sjukdom. Den andra omgången för förhandlingarna inleddes 8 november i år.

Den 21 november avlutades förhandlingarna vid hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrätten har nu beslutat ogilla tingsrättens tidigare dom. Det innebär att käranden inte får skadestånd då man inte kunnat bevisa att man drabbats av personskada genom att dricka det förgiftade vattnet. Dock har man kunnat konstatera att dricksvattnet som Ronneby Miljö och Teknik AB levererade innehöll mycket höga halter av PFAS och att vattnet därigenom utgjorde en säkerhetsbrist. Man är också överens om att de höga halter PFAS som uppmätts i kropparna kommer från dricksvattnet, men trots det anser inte hovrätten att företaget är skadeståndsansvarigt.

Frågan för hovrätten har varit om kärandena har visat att de drabbats av fysisk personskada. Utgångspunkten för hovrättens prövning är att den som påstår personskada måste bevisa att det föreligger en skada, säger hovrättsrådet Sofia Olsson.

Käranden ska nu betala rättegångskostnader för Ronneby Miljö och Teknik AB.


Fakta: PFAS

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och kallas ibland också högfluorerade ämnen. Det är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Källa: KemikalieinspektionenLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.