Mikroplaster i blodet fördubblar risken för hjärtsjukdomar

publicerad 25 mars 2024
- av Sofie Persson
Deltagare med plastbitar i avlagringarna hade kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och dödsfall.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nästan 60 procent av patienterna hade mikroplaster i sina åderförkalkningar, visar en italiensk studie. Samtidigt upptäckte forskare att mikroplaster i blodet fördubblade risken för hjärtsjukdomar.

De senaste årens forskning har visat att både miljö och vatten förorenas av så kallade mikroplaster världen över. Plasterna har även tagit sig in i människors och djurs kroppar, där man exempelvis hittat mikroplaster i hjärnan, lungorna, bröstmjölk, moderkakor och även i blodomloppet. Forskare har även hittat mikro- och nanoplaster i avlagringar inuti blodkärlens väggar hos människor.

I en ny studie vid University of Campania Luigi Vanvitelli i Italien har man undersökt om ansamlingar vid åderförkalkning även där kan innehålla mikroplaster. Åderförkalkning innebär att fettavlagringar samlas på insidan av artärerna, vilket gör det svårare för blodet att passera.

Forskarna undersökte prover från 257 patienter som hade vårdats på sjukhus för att avlägsna sådan vävnad från de stora artärerna i nacken. Proverna testades sedan för mikro- och nanopartiklar från 11 olika plaster. Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine, visade att 58,4 procent av patienterna hade partiklar av ämnet polyeten i ansamlingarna. Samtidigt hade 12,1 procent markanta spår av polyvinylklorid (PVC).

Stroke och dödsfall

Vidare följde forskare alla patienter under omkring tre år för att se om det fanns något samband mellan plastpartiklarna i blodkärlens väggar och hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten visade att deltagare som hade plastbitar i avlagringarna i sina artärer löpte mer än dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och dödsfall jämfört med deltagare utan plast i sina avlagringar.

Det kan också nämnas att deltagare som hade plast i sina blodkärl visade fler tecken på inflammation i kroppen jämfört med de utan mikroplaster i blodkärlen.

En kinesisk studie visade nyligen att kokning av kranvatten ska kunna minska mängden mikroplaster i vattnet. Vid kokning av hårt vatten kunde upp till 90 procent av plasterna avlägsnas.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!