“Microgreens” – nyttigare än vuxna plantor

publicerad 15 januari 2024
- av Sofie Persson
"Microgreens" eller skott har ofta många positiva hälsoeffekter.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Microgreens kan innehålla mer näring än sina vuxna motsvarigheter, visar forskning. Bland annat har man funnit att grönkål innehåller fem gånger så mycket glukosinolater, ämnen som studerats för sina potentiella hälsofördelar, inklusive skydd mot cancer.

Att odla så kallade microgreens, eller skott, innebär att man odlar och skördar växten på kort tid. Skott är steget efter grodd, som är det första stadiet i växtens livscykel efter fröet, och är i princip enkelt att odla i liten skala. Nya Dagbladet har tidigare skrivit om hur man går tillväga för att enkelt grodda och även odla skott.

Microgreens beskrivs ofta som nyttigare än den vuxna växten och forskare vid Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture (USDA) har tillsammans med University of Maryland närmare undersökt näringshalterna i de unga växterna.

Forskarna har i sina resultat, som presenterats vid American Chemical Society under hösten, kommit fram till att det finns sanningshalt i skottens positiva rykte.

När man tittade på rödkål kunde man se hur växtens näringsinnehåll förändrades över tid, som skott innhöll växten mycket rikligare av ämnen som glukosinolater, vilket är kväve- och svavelhaltiga föreningar som kan ge skydd mot cancer, även grönkål innehöll fem gånger så mycket av ämnena. Vidare fann man att andra växter även de var mer näringstäta som unga, än som vuxna.

Positiv bakteriell mångfald

Vi undrade om de bioaktiva komponenterna i mikrogrön grönkål skilde sig från de i mogen grönkål och vi fann att näringssammansättningen är mycket annorlunda, säger forskaren Thomas Wang.

Vidare undersökte man de biologiska effekterna av skott och färdigvuxen grönkål. Där upptäckte man istället att båda växtstadierna var effektiva vid viktminskning när man forskade på möss. Wang tror att det beror på att grönsaken delvis kan förändra djurens mikrobiom, det vill säga dess bakterier i tarmen. Konsumtion av grönkål, oavsett växtens stadium, ökade antalet tarmbakterier. Däremot gav microgreens en mer påtalad förbättring.

Det är viktigt eftersom en större mångfald av bakterier i allmänhet är förknippad med bättre hälsa, säger forskaren.

Forskarna kommer nu att fortsätta studera andra växter för att bland annat kunna underlätta för andra att äta nyttigare.

Till exempel, för människor som inte gillar broccoli, säger Wang. Kan vi hitta någon annan grönsak som de gillar bättre och som har liknande hälsoeffekter?

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!