Forskare: “Sätt varningstexter på ultraprocessad mat”

publicerad 6 mars 2024
- av Sofie Persson
Ultraprocessad mat bedöms ha stora negativa hälsoeffekter - såväl fysiskt som fysiskt.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Risken att dö av hjärt- och kärlsjukdomar ökar med 50 procent om man äter mycket ultraprocessad mat, enligt en paraplystudie som gjorts av forskare i USA, Australien och på Irland. Även risken för psykiska störningar kunde öka med cirka 50 procent vid hög konsumtion.

Forskarna anser att man därför bör förse denna typ av livsmedel med varningstexter.

Ultraprocessad mat innebär att man till stor del dels bearbetat den, men också lagt till flera kemiska tillsatser. “Vanlig” processad mat är ofta närmare sin ursprungliga form och innehåller färre tillsatser, medan ultraprocessad mat har gått igenom fler steg i fabriken och huvudsakligen är av industriellt ursprung, det vill säga onaturlig. Idag klassificerar man livsmedel utifrån hur de bearbetats genom NOVA-systemet, som är skapat av hälsoforskare.

Denna typ av mat innehåller ofta mycket socker, salt och fett, men lite vitaminer och fibrer. I exempelvis USA och Kanada består mer än hälften av maten som konsumeras av ultraprocessad mat.

Största studien någonsin

Nu har forskare från bland annat University of Sydney, Dublin City University och Johns Hopkins University gjort 45 metaanalyser av 14 större studier som publicerats de senaste tre åren om ultraprocessad mat. Paraplystudien omfattar närmare 10 miljoner människor och ska vara den största som hittills gjorts i ämnet.

Studien, som publicerats i BMJ, visar att en hög konsumtion av ultraprocessad mat ökade risken för ångest och vanliga psykiska störningar med 48-53 procent. Även risken för att utveckla diabetes ökade med tolv procent. Samtidigt ökade även risken att dö av hjärt- och kärlsjukdomar med 50 procent.

Andra hälsoproblem som kunde uppstå vid hög konsumtion var sömnbrist, fetma, cancer och astma. Risken att dö oavsett orsak ökade med 21 procent.

Vill se FN-regelverk

Forskarna betonar dock att mer forskning krävs för att fullt förstå riskerna med ultraprocessad mat. Däremot föreslår man att ett antal åtgärder bör genomföras för att minska konsumtionen i världen. Bland annat bör FN engagera sig för att ta fram regler liknande de som finns för tobak.

Vidare pekar man mot att märkning av denna typ av mat bör införas, liknande vad man gjort i Chile där livsmedel har varningstext om de innehåller mycket socker, mycket mättat fett eller mycket kalorier.

Forskarna föreslår också förbud mot försäljning av sådana livsmedel i närheten av skolor och sjukhus.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!