Onyttig kost kan försämra djupsömnen

publicerad 25 juli 2023
- av Sofie Persson
Skräpmat kan påverka sömnkvaliteten.

Onyttig kost kan påverka djupsömnen negativt, visar ny svensk forskning. Däremot behövs fler studier för att klarlägga hur länge effekterna håller i sig samt vad det är i kosten som påverkar sömnen.

Maten vi äter påverkar vår hälsa på flera sätt och det handlar inte enbart om att få rätt näring. Exempelvis visade en studie nyligen att friterad mat ökar risken för ångest, något Nya Dagbladet tidigare rapporterat om. Kosten har visats påverka vår sömn, även om det ännu inte finns alltför många studier i ämnet. En studie har dock visat att ett lågt intag av kolhydrater kan kopplas till dålig sömn, medan en annan tyder på att en kost med högt GI kan påverka sömnen negativt.

I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet undersökt på hur onyttig mat påverkar sömnen. I studien deltog 15 friska, normalviktiga män som vanligen sov normalt, det vill säga sju till nio timmar per natt. Baserat på ett slumpmässigt urval fick vissa deltagare äta en nyttigare kost och andra en onyttigare kost där båda alternativen innehöll lika mycket kalorier (mängden kalorier var dock individuellt anpassad). Kosten åts under en veckas tid samtidigt som man kontrollerade deltagarnas sömn, aktiviteter samt att kostplanen efterföljdes. Efter veckans slut observerades männen i ett sömnlaboratorium.

I sömnlaboratoriet fick de först sova som vanligt en natt samtidigt som man mätte hjärnans aktivitet. Efter det hölls de vakna innan de sedan fick sova ikapp den sömn de missat.

Resultaten visar att båda grupperna sov lika länge och hade lika lång tid i de olika sömnstadierna. Däremot såg man att de deltagare som ätit en onyttigare kost hade ytligare djupsömn.

Vi var särskilt intresserade av att undersöka hur kvaliteten på djupsömnen såg ut, i och med att det kan vara ett mått på hur pass återställande sömnen blir. Intressant nog såg vi att djupsömnens var ytligare när deltagarna hade ätit onyttig mat, jämfört med efter den nyttigare maten. Den effekten höll i sig även en andra natt, efter att deltagarna hade avslutat respektive kost och då i stället åt en identisk kost, säger Jonathan Cedernaes, läkare och docent i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Däremot är det oklart hur länge de negativa effekterna av onyttig mat håller i sig och man vet inte heller om den förändrade sömnkvaliteten påverkar funktioner som regleras av till exempel djupsömn. Vad det är i den onyttigare kosten som gör att djupsömnen påverkas vet man inte heller i nuläget. Cedernaes menar att det behövs mer forskning inom ämnet.

Det vore intressant att undersöka närmare om det är någon särskild av faktorerna som bidrar mer. Vår kostintervention var ganska kortvarig och både socker- och fettinnehållet hade kunnat vara högre. Det är möjligt att en ännu onyttigare kost hade gett mer uttalade effekter på sömnen, säger Cedernaes.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!