Dålig kost kopplad till uppkomst av diabetes typ 2 globalt

publicerad 12 maj 2023
- av Sofie Persson
Processad skräpmat som hamburgare kan ha mycket negativa hälsoeffekter.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En ny studie från USA visar att dålig kosthållning kan kopplas till 70 procent av de nya fall av typ 2-diabetes som uppkom globalt 2018. Det som bidrog mest till sjukdomen var bland annat ett högt intag av vete och processat kött.

I en större studie har forskare, från Friedman School of Nutrition Science and Policy vid Tufts University i Massachusetts, tittat på människors kostintag i 184 länder. I studien användes data från åren 1990 till 2018.

Forskarna kom fram till att en dålig diet har en stor påverkan när det handlar om att utveckla typ 2-diabetes. I studien uppskattar man att dålig kosthållning bidragit till över 14,1 miljoner fall av sjukdomen under 2018, vilket motsvarar över 70 procent av de nya diagnoserna globalt sett.

Det var elva olika kostfaktorer man tittade på, varav man menar att tre särskilt bidrar markant till den globalt ökande sjukdomen. Det handlade om ett överskott av vete och raffinerat ris, överskott av processat kött samt ett otillräckligt intag av fullkorn. Andra faktorer, som exempelvis att dricka för mycket juice eller inte äta tillräckligt med grönsaker, nötter eller frön hade mindre betydelse.

Vår studie visar att dålig kolhydratkvalitet är en av de främsta orsakerna till kostrelaterad typ 2-diabetes globalt sett, och att det finns stora variationer mellan länder och över tid, säger professor Dariush Mozaffarian som ledde studien.

Vidare kom man fram till att dålig kost orsakade fler fall av typ 2-diabetes hos män jämfört med kvinnor och var även vanligare för yngre än äldre. En dålig kost påverkade också stadsbor mer än de som bodde på landet. Länder i Central- och Östeuropa samt Centralasien hade flest antal fall av typ 2-diabetes som var kopplat till sämre kost. Polen och Ryssland låg särskilt högt. Det var också högt i Latinamerika och Västindien. I Sydasien och Afrika, söder om Sahara, hade kosten mindre inverkan där Nigeria och Etiopien hade minst antal fall av typ 2-diabetes relaterade till ohälsosam kost.

Forskarna tror att förekomsten av typ 2-diabetes kommer att fortsätta öka, men att dessa forskningsresultat kan bidra till att man kan informera bättre kring hur kosten påverkar hälsan.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!