Friterad mat kan ge ökad risk för ångest

publicerad 21 maj 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en kinesisk studie tror man sig ha funnit kopplingar mellan friterad mat och psykisk ohälsa. Boven tros vara akrylamid, som bildas när man bland annat tillagar potatis vid höga grader, och som anses vara cancerframkallande.

Tidigare studier har kunnat uppvisa att just mer västerländska dieter kan kopplas till bland annat ångest och depression. Forskare vid Zhejiang University i Kina har därför i studien, som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences, tittat på patientdata från 140 728 personer där man undersökt eventuella kopplingar mellan hög konsumtion av friterad mat och psykisk ohälsa. Att man valde just att se över den friterade maten är för att den ofta ingår i västerländsk matkonsumtion.

Forskarna fann då att de som rapporterat in att de ätit större mängder av friterad mat hade större risk att vara diagnostiserade med symptom som ångest och depression. Om man regelbundet åt friterad mat, speciellt i potatisform som exempelvis pommes frites, var det tolv procent större risk att man hade ångest och sju procent större risk för depression. Hos män fanns det en större risk samt även hos yngre konsumenter. Forskarna kunde dock inte utesluta att det var på grund av psykisk ohälsa som man konsumerade mer friterad mat.

När man däremot tittade närmare på vad i maten som skulle kunna vara den grundläggande orsaken valde man att undersöka den kemiska föreningen akrylamid. Akrylamid kan exempelvis bildas när kolhydratrika livsmedel hettas upp över 100 grader.

Man testade akrylamidens effekt på zebrafiskar när de exponerades och upptäckte då att deras beteende förändrades. De blev mindre benägna att utforska nya områden och deras sociala förmåga minskade, vilket är tecken på beteenden hos fiskar man anser liknar ångest och depression som människan har.

Forskarna menar dock att det krävs mer studier för att fastställa att friterad mat med säkerhet leder till ökad psykisk ohälsa.

Akrylamid är en kemisk förening som är klassad som cancerframkallande. Inom industrin användes den vid exempelvis plasttillverkning.

I mat kan det finnas höga halter i bland annat kaffe, bröd, kex, frukostflingor, potatischips och pommes frites. Vid matlagning blir halten akrylamid högre ju mörkare livsmedlet blir i exempelvis ugnen, därför kan man minska halten genom att laga maten tills den är gyllenbrun istället för brun. Vid kokning av livsmedel bildas ingen akrylamid. I Sverige får man statistiskt i sig omkring 0-40 mikrogram akrylamid per person och dag.

Även tobaksrök innehåller akrylamid och därför får en rökare i sig omkring tre gånger så mycket av det jämfört med icke rökare.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!