Massvaccinering och överstatlighet i fokus på global maktkonferens

Globalismens framfart

publicerad 19 januari 2022
- av Isac Boman
Anthony Fauci och Klaus Schwab.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I årets upplaga av World Economic Forums stormöte samlas i vanlig ordning den globala makteliten för att diskutera vilken riktning de anser att samhällsutvecklingen bör ta. I år riktas bland annat fokus på överstatlighet, cybersäkerhet, utökad klimatpolitik och att de experimentella massvaccinationsprogrammen skall omfatta alla människor på jorden.

Inledningstalade, under den i år digitala konferensen, gjorde som vanligt organisationens förgrundsprofil, ultraglobalisten och teknokraten Klaus Schwab, som deklarerade att det är nödvändigt att världsledarna ”definierar världens tillstånd” och ”adresserar de allra viktigaste utmaningarna för vår tätt sammankopplade globala mänsklighet”.

– Jag ser flera prioriteringar för den globala agendan. Vi måste fortsätta kämpa mot den globala pandemin. Vi måste revitalisera den globala ekonomin och accelerera övergången till utsläppsneutralitet. Vi måste skydda biodiversiteten genom att införa naturbaserade lösningar och vi måste minska gapet mellan rika och fattiga för att möjliggöra en mer hållbar global utveckling, sammanfattar Schwab.

Kinas president Xi Jinping fick hålla årets första anförande och förde fram att världen genomgår ”aldrig tidigare skådade förändringar” och att mänskligheten måste arbeta tillsammans ”mot sitt gemensamma öde” och för att bekämpa covid-19.

– Särskilt viktigt är att fullt ut utnyttja vaccin som ett effektivt vapen och säkerställa en jämlik distribution, snabbare vaccinationer och få bort den globala klyftan vad gäller immunisering, säger han och tillägger att Kina redan har skeppat iväg över två miljarder vaccindoser till över 120 olika länder och internationella organisationer – och att man ska distribuera ytterligare en miljard vaccindoser utanför det egna landet.

Inbjudna svenska talare

Andra ämnen som under veckan får stort fokus är cybersäkerhet, globala inkomstklyftor, ”den fjärde industriella revolutionen”, internationellt överstatligt samarbete, utsläpp och klimatförändringar, de påstådda problemen med global överbefolkning och den globala ekonomin samt pandemins framtid och vilka åtgärder som kan och bör införas för att stå emot kommande pandemier.

– Men stora globala utmaningar väntar oss, från klimatförändringar till att återuppbygga förtroende och social sammanhållning. För att ta itu med dem kommer ledare att behöva anta nya modeller, se långsiktigt, förnya samarbetet och agera systemiskt, hävdar Schwab vidare.

I talarlistan kan noteras bland annat premiärministrar och regeringschefer från ett stort antal länder – bland annat Israel, Australien och Indien men också FN:s generalsekreterare António Guterres, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och WHO:s högste chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Noterbart är att även USA:s kontroversielle smittskyddschef Anthony Fauci och den europeiska centralbankchefen Christine Lagarde håller anföranden under konferensen. Två svenska talare återfinns också i form av ABB-vd:n Björn Rosengren som ska tala om att ”navigera i energiövergången” och statligt ägda Vattenfalls koncernchef Anna Borg som ska tala om att ”accelerera klimatinnovationen.”

Björn Rosengren, vd för ABB. Foto: WEF/CC BY-NC-SA 2.0

Oroade över vaccinskepticism

På sin hemsida är maktkonferensens arrangörer helt öppna med att eventet ska ses som en plattform för världsledarna att ”samlas och dela sina visioner för det kommande året” kring hur världen ska formas och hur olika ”utmaningar” ska tacklas.

Vi måste förnya vårt åtagande om globalt samarbete och delat välstånd”, är ett budskap som återkommer under årets upplaga av konferensen.

Det faktum att många människor anser att den så kallade pandemin är kraftigt överdriven, och ser stora risker med vaccinet, är någonting som särskilt bekymrar makthavarna, eftersom man konstaterar att det leder till ökat motstånd mot de pågående massvaccinationskampanjerna och att människornas förtroende för det politiska ledarskapet urholkas.

– En av sakerna som hela världen står inför och som vi i USA står inför på ett oroväckande sätt är mängden desinformation, hävdar Anthony Fauci och menar att alla istället måste enas mot ”den gemensamma fienden” covid-19.

Kräver ny typ av ledarskap

Kort innan konferensen publicerade WEF också 10 ”lärdomar” av pandemin där man samtidigt bland annat konstaterar att människorna ”anpassat sig” till den förda coronapolitiken, repressionen och de omfattande nedstängningarna i större grad än man hade trott.

Man ser också att den förda politiken, som många av deltagarna på konferensen varit med och lobbat igenom, påverkat födelsetalen negativt och att många på grund av olika begränsningar i samhället och i sin vardag valt att skjuta upp familjebildande. Det gör det sannolikt, fortsätter man, att världens befolkning kommer att börja minska snabbare än vad man tidigare trott.

WEF menar också att en lärdom av covid-19 är att en hållbar framtid kräver ett ledarskap som ”har mandat att agera” och att ”drastiska åtgärder” måste införas för att ”rädda planeten”. Man beklagar sig också över att allmänheten inte inser hur radikalt de måste förändra sina liv och sin vardag för detta ändamål.

Fakta: Davosmötet

World Economic Forums förgrundsprofil Klaus Schwab har återkommande drivit linjen att världen bör kontrolleras genom en koalition bestående av multinationella företag, regeringar och organisationer från civilsamhället.

Under den årliga konferensen med utgångspunkt i Davos samlas hundratals av världens mest inflytelserika makthavare för att diskutera och lyfta fram de frågor som man anser viktigast ur ett globalt perspektiv. På mötet samlas inte bara politiker utan även prominenta företagsledare, journalister, forskare och lobbyister av olika slag.

Davoskonferensen har genom åren kritiserats framförallt för den extrema maktkoncentrationen från olika sektorer av samhället och dess avsaknad av demokratisk förankring. Återkommande kritik riktas även mot evenemanget för sin globalistiska och teknokratiska inriktning.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!